Vertaald proza

Karine Tuil: Een verzonnen leven

door Katja Feremans

Samir Tahar, zoon van Tunesische migranten, raakt halverwege de jaren tachtig hecht bevriend met twee van zijn medestudenten aan de Parijse rechtenfaculteit: de joodse Samuel Baron en diens vriendin Nina Roche. Wanneer Nina bezwijkt voor Samirs charmes, lijdt hun driemanschap schipbreuk. Samuel doet er alles aan om Nina weer voor zich te winnen, waarop Samir met de noorderzon verdwijnt.
Pas twintig jaar later zien Nina en Samuel hem terug, in prime time op CNN, als vertegenwoordiger van de families van twee in Afghanistan gesneuvelde Amerikaanse soldaten. Verbijsterd stellen ze vast dat hij als Sam Tahar naam en faam heeft gemaakt bij een prominent advocatenkantoor in New York, zich uitgeeft voor een jood en beweert dat zijn ouders bij een auto-ongeluk zijn omgekomen, net als die van Samuel. Sam(ir) heeft die leugencarrousel na zijn studie in gang gezet, omdat zijn naam een hinderpaal bleek voor de gouden toekomst die hem op papier te wachten stond. Zijn Arabische afkomst zou daarenboven ook een huwelijk met Ruth, een steenrijke vrouw uit de joods-Amerikaanse bourgeoisie, in de weg hebben gestaan. Aan de explosieve cocktail die zijn dubbelleven is, voegt de succesvolle baliewolf nog een schare minnaressen toe.
Tegenover Samirs steile opgang staat het veel minder flamboyante lot van Nina en Samuel — zij werd model voor catalogi van confectiekleding, hij droomt van een schrijversbestaan maar moet genoegen nemen met een baan als vormingswerker. Door een duizelingwekkende reeks gebeurtenissen zal echter geen van de drie hoofdpersonages in zijn beginrol de finish halen. De moraal? Het kan verkeren, met je plaats op de sociale ladder. En ook: ambitie is een te duchten monster, want je opwerken zonder je handen vuil te maken is een illusie. Plus: waar sta je met je gerealiseerde ambities, als ze je vrijheid, integriteit noch het verhoopte geluk brengen?
Een verzonnen leven is de negende roman van Karine Tuil. Er komen tal van maatschappelijke thema’s aan bod, waaronder identiteit, afstamming en de druk die onze ouders en de samenleving op ons uitoefenen. Ook kaart de schrijfster aan hoe sociale mobiliteit bemoeilijkt wordt door racisme en discriminatie en knoopt ze aan bij de wereldwijde dreiging die uitgaat van de terreuracties van radicaliserende moslims. Die rist onderwerpen wordt geserveerd in een stijl die even jachtig is als onze maatschappij zelf. Tuil bouwt het nerveuze ritme op door reeksen korte zinnen met komma’s aaneen te rijgen en door vaak woorden met verwante betekenissen tussen schuine strepen te laten ratelen als mitrailleurs — ‘je moet boeien/konkelen/sjacheren’. De voetnoten gewijd aan de figuranten in het verhaal zijn daarentegen niet veel meer dan een gimmick.
Een verzonnen leven is een ambitieuze roman. Jammer is evenwel dat de uitgezette verhaallijnen gaandeweg bezwijken onder het oppervlakkige journaalgehalte van de beschreven sociaal-politieke actualiteit. Diepgang heeft het hierdoor moeten afleggen tegen Karine Tuils overweldigende stijl en vaart.


Karine Tuil, Een verzonnen leven, De Bezige Bij Amsterdam, 2014, 443 p., € 22,9. ISBN 9789023486732. Vert. van: L'invention de nos vies door Jan Pieter Van der Sterre / Reintje Ghoos. Distributie: WPG Uitgevers

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2014

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 5, MEI 2019

Brutopia. De dromen van Brussel

Pascal Verbeken

De literatuur draait door

Sander Bax

De patiënten van dokter García

Almudena Grandes

Meneer Janeu

Georges Bernanos

Otmars Zonen

Peter Buwalda

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 5, MEI 2019

De dader

Antonia Michaelis

De geschiedenis van Jane Doe

Michael Belanger

Farwest

Peter Elliott, Kitty Crowther (ill.)

Konijn & Egel. Er komt geen einde aan het einde

Paul Verrept, Nils Pieters (ill.)

Mevrouw Wervelwind

Rindert Kromhout, Jan Jutte

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri