Vertaald proza

BOEKEN NR. 4, FEBRUARI 2016

Muriel Barbery: Het leven van de elfen

door Jan Baes

‘Raadsheren, zei het Hoofd van de Raad terwijl hij opstond, het verzwakken van onze nevelen bedreigt niet alleen de schoonheid van onze landen. Zouden zij verdwijnen dan verdwijnen wij ook. Wel de wereld blijft uiteenvallen en zich te gronde richten. In de oude tijden waren mensen en elfen toch verwante soorten? De grootste kwaden zijn altijd uit scheuringen en muren voortgekomen.[…] Maar wij hopen op de tijden van het bondgenootschap en volgen de illusie van de oude dichters.’  
Die hoop ligt vervat in de toevallige aanwezigheid van twee mysterieuze jonge meisjes, Marie en Clara, die ‘gezegend’ met magische krachten, de ene vanuit een boerengehucht in Bourgondië, de andere vanuit een bergdorp in de Abruzzen, geroepen lijken om het rijk van de nevelen en dat van de elfen van de ondergang te redden. Met hun specifieke gaven, die van Clara voor de kunsten - en de muziek in het bijzonder -, die van Marie voor een symbiotische opgang in de natuur, moeten zij aan de duistere krachten, opgewekt door opstandige elfen, weerwerk bieden; wat alleen maar kan als zij hun talenten weten te bundelen.   <br /> 
In  dit eerste boek dat een alles verwoestende strijd aankondigt - er is sprake van meerdere delen - worden intrige en personages even omstandig als poëtisch beschreven, worden de krachten en de krachtsverhoudingen even uitvoerig als fantasievol geschetst, worden alle aspecten die naar het redden van de betekenis van het leven leiden, even gedetailleerd als precies neergezet. Een ode in feite aan het primordiale belang van de creativiteit als vitale kracht, aan de noodzaak van een permanente verwondering en een drang naar betovering, aan grenzeloze fantasie en aan de allesoverheersende liefde voor het leven.  
 
Een epos dus in het spoor van Tolkien (In de ban van de ring), met verwijzingen naar sprookjes, oude mythen en Bijbelse verhalen, geschreven in een soms verbluffend sterke poëtische taal en met een stilistische brille die, jammer genoeg, de lectuur al eens dreigt af te remmen. In tegenstelling tot haar eerste, zeer succesvolle roman, Elegant als een egel, (over de vriendschap tussen een conciërge en een jong meisje), waarin de gebeurtenissen het verhaal vooruit stuwen, ligt de nadruk in Het leven van de elfen in de eerste plaats op de taal, wat eerder noodt tot stilstand en contemplatie. Maar ook dat kan voor de liefhebbers fascinerend zijn. 

Amsterdam : Prometheus 2016, 277 p. Vert. van: La vie des elfes door Mario Molegraaf. ISBN 9789044629750 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 1, JANUARI 2019

Grand Hotel Europa

Ilja Leonard Pfeijffer

Het verlichte hol

Max Blecher

Melancholie I

Jon Fosse

Mooi doodliggen

A.F.Th. Van der Heijden

Onder de Drachenwand

Arno Geiger

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 1, JANUARI 2019

Ans & Wilma verdwaald

Alice Reijs, Ariane van Vliet, Kaatje Vermeire (ill.)

En ik was zijn held

Rindert Kromhout

Hoi, ik ben een lijn. De wonderbaarlijke architectuurverzameling van Het Nieuwe Instituut / Hoi, jij bent een ontwerper. Een doeboek voor de ontwerpers van de toekomst

Behrang Mousavi en Jan Paul Schutten / Hannah Piksen en Annemiek Snelders

Van liefde en verlangen

Imme Dros, Harrie Geelen (ill.)

Zo kreeg Midas ezelsoren. De mooiste metamorfosen van Ovidius

Maria van Donkelaar, Sylvia Weve (ill.)

naar overzicht


‚Äč
ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri