Vertaald proza

BOEKEN NR. 5, MEI 2017

Alexandre Seurat: Het onhandige kind

door Jan Baes

Niet doodgeboren, zoals eerst was verklaard, maar door de moeder afgestaan bij de geboorte. Na een jaar weer teruggenomen, maar nooit echt opgenomen. Dat is het schrijnende verhaal van Diana, een blond meisje met blauwe ogen dat op haar achtste zal overlijden als gevolg van jarenlange psychische verwaarlozing en de steeds brutaler fysieke mishandeling door de biologisch ouders, die al hun frustraties en woede op dat ene kind afreageren.

Een waar gebeurd verhaal, een van de vele waarmee de samenleving geconfronteerd wordt, maar dat pas wanneer het oren en poten krijgt in al zijn gruwelijkheid tot ons doordringt. De jonge Franse auteur Alexandre Seurat kreeg toevallig lucht van dit specifieke drama en verbeeldde zich een reconstructie op basis van getuigenissen uit de eerste hand, van de familie, van de school, van het maatschappelijk werk, van de politie tenslotte, die opduikt als niemand erin geslaagd is de  jarenlang aangekondigde catastrofe te voorkomen en de brokken moeten worden geruimd.

Dat gebrek aan doortastendheid - omdat het niet noodzakelijk een gebrek aan empathie is - en de continue aarzeling om in te grijpen, verlamt de omgeving, waardoor de ouders, die overigens meerdere kinderen hebben, er steeds weer in slagen de hulpverlening een rad voor ogen te draaien en telkens als de grond te heet onder de voeten wordt hun biezen pakken, een verre wijk, een ander huis, een nieuwe school.

Een debuutroman (La maladroite, 2015) die zijn kinderziekten en zwakheden kent, stilistisch (hoewel het bijna onmogelijk is om hier niet in pathetiek te vervallen) en compositorisch (het verhaal wordt verteld vanuit de beschouwingen van de omgeving, waarbij soms ook de andere kinderen aan bod komen). Maar het is zoals bij kampliteratuur. De gebeurtenissen - hier eerder gesuggereerd - zijn van dien aard dat emoties wel moeten overheersen. Heftig en aangrijpend.

Het boek werd door de kritiek dan ook bijna dwingend aanbevolen, zoals het onderwerp het vereist.

Amsterdam : Atlas/Contact 2017, 141 p. Vert. van La maladroite door Martine Woudt. ISBN 9789025448448. Distributie: Veen Bosch en Keuning.

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 11, DECEMBER 2018

Berta Isla

Javier Marías

De klaverknoop

Paul Demets

Het amusement

Brecht Evens

International Bakery (voorheen Cinema Royale)

David Nolens

Michael Ondaatje

Blindganger

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 11, DECEMBER 2018

De blauwe vleugels

Jef Aerts, Martijn Van der Linden (ill.)

De pittige pruim die een pop werd

Vojtěch Mašek, Chrudoš Valoušek (ill.)

De torens van Beiroet

Paul Verrept

De waarheid volgens Mason Buttle

Leslie Connor

Het mysterie van niks en oneindig veel snot

Jan Paul Schutten, Floor Rieder (ill.)

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri