Tentoonstelling

V.T. van Vilsteren (red.): The Great Liao : Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125)

door Kris van Zeghbroeck

Nog tot 29 oktober 2017 loopt in het Drents Museum (Assen) de archeologische tentoonstelling The Great Liao : Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125). De Liao-dynastie, bestempeld als de opvolger van de Tang-dynastie (618-907), vestigde in de tiende en elfde eeuw ‘een rijk dat zich uitstrekte over meer dan 4.000 km, van de Japanse zee in het oosten tot het Altajgebergte in het westen’. Opvallend is hoe een klein nomadenvolk (Khitan), gevestigd aan de oevers van de Liao-rivier, een imperium uitbouwde ‘door militaire veroveringen, door handel in luxe goederen en verdragen met naburige volken’. In huidige termen omvatte het rijk ‘het huidige Mongolië, delen van Noord-China, Rusland en Noord-Korea’.

Om hun rijk, opgebouwd uit diverse volkeren, ‘goed te kunnen besturen bouwden de Liao grote ommuurde steden met prachtige paleizen als symbool van hun keizerlijke macht. Daarbij vergaten zij hun nomadische afkomst niet. Binnen de muren bleef altijd plek voor de traditionele yurt’. De uitgestrekte steppen van Centraal-Azië, waar de nomaden hun oorsprong vinden, is tevens het biotoop waarbinnen de tentoonstelling vorm krijgt. Centraal staan zo’n 145 voorwerpen, voornamelijk in bruikleen van het Inner Mongolia Museum in Hohhot (China), die een beeld geven van de typische Liao-cultuur.

Die beeldvorming put uit de archeologische opgravingen van de voorbije veertig jaar, en vindt zijn oorsprong vooral in de grafcultuur en de bijzondere voorwerpen die een plaats kregen in de graftombes van de elite: ‘schitterend aardewerk, gouden sieraden, verguld paardentuig en zilveren serviesgoed’. Blikvangers zijn onder meer het gouden dodenmasker van de prinses van Chen en de nagebouwde graftombes van de Zhang-familie (Xuanhua), inclusief de muurschilderingen.

De gelijknamige, ruim geïllustreerde catalogus, diept in een tiental hoofdstukken verschillende aspecten van de Liao-dynastie uit: onder meer de opkomst van herders tot heersers, de nomadische afkomst, de graftombes (met aparte aandacht voor die van Tuerjishan en de prinses van Chen), de Liao-religie, de bloeiende handel in luxe goederen en het verval van het Liao-rijk, in 1125 veroverd door de Jin-dynastie (1115-1234). Buiten de range van de expo valt het Westelijk Liao-rijk (1124-1211), opgericht door een deel van de gevluchte Khitan, dat door Dzjengis Khan onder de voet gelopen werd.

V.T. van Vilsteren (red.): The Great Liao : Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125), WBooks Zwolle, 2017, 168 p. : ill. ISBN 9789462581920. Distributie: Pelckmans Uitgevers

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 1, JANUARI 2019

Grand Hotel Europa

Ilja Leonard Pfeijffer

Het verlichte hol

Max Blecher

Melancholie I

Jon Fosse

Mooi doodliggen

A.F.Th. Van der Heijden

Onder de Drachenwand

Arno Geiger

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 1, JANUARI 2019

Ans & Wilma verdwaald

Alice Reijs, Ariane van Vliet, Kaatje Vermeire (ill.)

En ik was zijn held

Rindert Kromhout

Hoi, ik ben een lijn. De wonderbaarlijke architectuurverzameling van Het Nieuwe Instituut / Hoi, jij bent een ontwerper. Een doeboek voor de ontwerpers van de toekomst

Behrang Mousavi en Jan Paul Schutten / Hannah Piksen en Annemiek Snelders

Van liefde en verlangen

Imme Dros, Harrie Geelen (ill.)

Zo kreeg Midas ezelsoren. De mooiste metamorfosen van Ovidius

Maria van Donkelaar, Sylvia Weve (ill.)

naar overzicht


‚Äč
ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri