Poëzie

BOEKEN NR. 8, OKTOBER 2023

Jozef Deleu (red.): Het Liegend Konijn 2023/1. 153 nieuwe gedichten uit het nest geroofd van ...

door Dirk De Geest

Sommige dingen mogen onveranderd blijven: ze zijn boordnodig en waardevol op zich, zonder mee te draaien met de hysterische modes of de commerciële logica. Een van die blijvers is Het Liegend Konijn, het enige tijdschrift dat uitsluitend aan creatieve poëzie is gewijd in ons taalgebied. Het recept is daarbij eenvoudig. De eenmansredactie Jozef Deleu selecteert gedichten die nog niet eerder ergens werden gepubliceerd. Jong en oud krijgen evenveel kansen en worden broederlijk en zusterlijk naast elkaar afgedrukt.    

Alles staat of valt met de samensteller, maar niemand heeft zo een brede kennis van de poëzie als Jozef Deleu. Ieder halfjaar slaagt hij er opnieuw in een rijk en kwalitatief hoogstaande aflevering in boekvorm op de markt te brengen. Wie een goed beeld wil krijgen van wat dichters vandaag bezighoudt, hoe ze schrijven en welke nieuwe talenten zich aandienen, kan gewoonweg niet zonder Het Liegend Konijn. Het is onbegonnen werk de meer dan dertig dichters hier voor te stellen, en zelfs een lijstje namen is onmogelijk. Bij de gevestigde waarden valt aan Vlaamse zijde onder meer werk op van Marc Tritsmans, Paul Bogaert, Peter Verhelst en Kurt de Boodt. Indringend zijn zeker ook de laatste gedichten van Marc van Tongele, zinnelijk en kosmisch maar tegelijk ook een uitdrukking van kwetsbaarheid. Aan Nederlandse zijde tekenen Marc Reugebrink en Marieke Lucas Rijneveld present, en Arnoud Rigter valt op met een reeks gedichten waarin de mens als een soort van riskant ‘experiment’ wordt voorgesteld.
 
Ook bij de nieuwe(re) dichters valt de grote aandacht op voor taalbeheersing, doorgaans in combinatie met een eigentijdse kijk op mens en wereld. Francesca Birlogeanu schrijft grotesk aandoende verhaaltjes, waarin absurde beelden en maatschappijkritiek worden verbonden. Lisa Rooijackers transformeert familieleden tot (gefaalde) goden maar evengoed tot exotische wezens, wat contrasteert met hun gewone uiterlijk en hun gewone bezigheden. En Emma Laura Schouten presenteert een aantal gedichten over de oerkracht van het water, met waterwezens die even fantasierijk als barok zijn. Algemeen valt trouwens op hoeveel dichters vandaag kiezen voor talige uitbundigheid: het mag wat meer zijn, de lengte van het gedicht en van de versregels, de opsommingen van beelden, de eindeloze transformaties en aanvullingen…
 
En ja, ook Evi Aarens maakt opnieuw haar opwachting. De jonge dichteres, die naar verluidt een man van middelbare leeftijd zou zijn, presenteert haar eigen versie van de canto’s. Het lyrische ik wordt door Beatrijs (de Beatrice van Dantes Divina commedia) meegenomen op een wonderlijke tocht. Aarens werd indertijd door Jozef Deleu ‘ontdekt’, en haar aanwezigheid bewijst hoezeer Het Liegend Konijn een laboratorium blijft voor levende en levendige dichters. In zijn woord vooraf klaagt de redacteur de onverschilligheid van beleidvoerders en verantwoordelijken voor de cultuur aan, maar meer nog dan zijn terechte oprispingen vormt deze aflevering een zoveelste illustratie van hun ongelijk en hun onvermogen.  
 
Jozef Deleu (red.): Het Liegend Konijn. 2023/1, Pelckmans, Kalmthout 2023, 216 p. ISBN 9789463374101. Distributie Pelckmans Uitgevers

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri