Poëzie

BOEKEN NR. 5, NOVEMBER 2015

Willem Thies: Meer mensen dan reddingsvesten

door Dirk De Geest

Willem Thies is ondertussen al aan zijn vierde dichtbundel toe, maar zijn oeuvre is opvallend consistent. Zijn debuutbundel Toendra, indertijd gepubliceerd in de belangrijke ‘Sandwich’-reeks van Gerrit Komrij, viel al op door de eigen, onderkoelde toon. In de gedichten stond geen woord te veel, en het dichterlijke ik gedroeg zich bijzonder afstandelijk, ook in gedichten die autobiografisch leken. In de loop der jaren is die toon niet veranderd, maar de ontluisterende blik van de dichter op de mens en de wereld lijkt in intensiteit enkel toegenomen. Ook in zijn vierde dichtbundel zijn weinig opbeurende verzen terug te vinden. Meer mensen dan reddingsvesten vangt nochtans atypisch aan, met een reeks gedichten waarin een cruciale relatiecrisis, niet zonder moeite, wordt overwonnen. De partner verschijnt aanvankelijk als een hinderlijke vreemde en pas gaandeweg wordt de intimiteit weer hersteld.  
Dat euforische happy end is echter in de andere gedichten ver te zoeken. Hier wemelt het van indringers en kwaadwillige elementen. Vrijwel alles gaat fout, en opvallend vaak lijkt het erop alsof de natuur een soort van wrekende kracht is. De schrijfsels worden letterlijk aangevreten, en uiteindelijk dreigt zelfs de aarde onder te gaan aan stormen en dieren. Daarenboven valt op hoe vaak Thies zich uitdrukt in termen die verwijzen naar oorlogsvoering. Omgekeerd kiest hij in een reeks gedichten over de Eerste Wereldoorlog doelbewust voor de omgekeerde aanpak, door van de soldaten als het ware een zee buiten haar bedding te maken. Op die manier ontstaat een intrigerende, hoogst complexe relatie tussen de mens en de hem omringende wereld. De paradijselijke harmonie, die zowat het sluitstuk vormt van veel klassieke dichters, heeft hier echter resoluut plaats gemaakt voor een unheimliche sfeer.

Het resultaat is een poëzie die de lezer als het ware buitensluit. Net als het dichterlijke ik lijkt hij overgeleverd aan een universum waarin hij slechts een marginale plaats bekleedt. In die zin past het werk van Thies in een ruimere culturele visie die veel sterker ecologisch en breed-historisch denkt. Zelfs de menselijke soort is daarbinnen niet meer dan een verwaarloosbaar detail. Thies overmeestert niet alleen de lezer door zijn bijzonder sterke beelden en zijn feilloos ritmisch gevoel, hij zet de lezer ook tot nadenken over de grote problemen van deze tijd. Dat maakt hem extra tot een waardevol dichter.
 
Amsterdam : Podium, 2015, 53 p. ISBN 9789057597435  

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 7, JULI 2018

1793

Niklas natt och Dag

Bij storm aan zee

Philipp Blom

Jouw huid

Jeroen Theunissen

Spoken in Moskou

Joseph Roth, Gerda Dendooven (ill.)

Zus

Jan Lauwereyns

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 7, JULI 2018

Blokje om

Judith Vanistendael

Het leven achter de dingen

Daan Remmerts de Vries

Kwie kwie kwie kwie kwie

Camilla Dreef, Liset Celie (ill.)

Nu is later vroeger. Een boek over de tijd

Joke van Leeuwen

woorden temmen, 24 uur in het licht van Kila&Babsie

Kila van der Starre, Babette Zijlstra

naar overzicht


‚Äč
ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri