Poëzie

BOEKEN NR. 9, OKTOBER 2017

Serge Delaive: Meridianen van de doling

door Dirk De Geest

Serge Delaive is een Frans-Belgische dichter die voor zijn oeuvre onder meer bekroond werd met de Driejaarlijkse Poëzieprijs van de Franse Gemeenschap. Reden genoeg dus om hem eindelijk ook in ons taalgebied te introduceren, en dat gebeurt op een bijzonder manier: de recentste bundel van Delaive verschijnt immers in het Nederlands, nog voor het origineel beschikbaar is.

Meridianen van de doling kan nog het best omschreven worden als een plaatsbepaling. De dichter tracht zijn eigen identiteit in een snel veranderende wereld bloot te leggen, maar dat blijkt een onmogelijke opgave. De mens is immers een nomade, in zijn omgeving maar ook in zichzelf. Typerend daarvoor is dat ieder gedicht vergezeld gaat van precieze coördinaten die verwijzen naar de plaats waar het tot stand kwam. Ze laten zien hoe de dichter (ook) een reiziger is.

Tegelijk valt op hoe de plaats waar hij zich concreet bevindt slechts gedeeltelijk het vers stuurt. De dichter neemt de ruimte waar, maar telkens vanop een onbetwiste afstand. In die zin blijft hij zelfs in zijn vertrouwde omgeving in wezen een vreemde. Die vervreemding wordt ook op de lezer overgezet door de vaak onderkoelde toon waarmee de dichter alles registreert. Tegelijk wordt het schrijven zelf voorgesteld als een bij uitstek lichamelijke ervaring: in het openingsgedicht – dat de overige gedichten als het ware omkadert – is sprake van niet minder dan  

‘een kramp een darmaandoening
verwekt door zwermen insecten of messen
die in mijn ingewanden woelen en graven’

Dat beangstigende gevoel hangt nauw samen met het verstrijken van de tijd. De ouder wordende dichter raakt geobsedeerd door de herinnering en het vergeten, iets waarvan de relatie tot de geliefde indringende sporen draagt. In die zin is het geen toeval dat de bundel de structuur vertoont van een jaarkring, volgens de loop van de seizoenen (met de herfst als sluitstuk). Op die manier ontstaat een soort van dagboekachtige structuur, waarbij de lezer de dichter als het ware een jaar lang op de hielen zit. In die ruimte is beurtelings plaats voor ontmoetingen, mijmeringen en filosofische beschouwingen.

Stilistisch worden diverse taalregisters gehanteerd, en ook de lengte van de teksten is erg uiteenlopend. Dat hangt samen met de wisselvalligheden van het ogenblik en de plaats waar een vers ontstaat, maar ook met de verschillende manieren waarop het subject in de wereld staat: nu eens betrokken op zichzelf, dan weer open voor de maatschappelijke uitdagingen en problemen van deze tijd. Het resultaat is een bundel die tegelijk veelzijdig en consistent genoemd kan worden. Delaive is een eigengereide dichter, met een soms bevreemdende stem, maar deze bundel doet in ieder geval verlangen naar meer. De uitgever laat eens te meer zien dat hij een neus heeft voor wat zich aan de overzijde van de taalgrens in België aan waardevolle poëzie aandient.

Serge Delaive: Meridianen van de doling, Poëziecentrum Gent 2017, 103 p. ISBN 9789056551162. Vertaling van Latitudes de la Dérive door Katelijne De Vuyst

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri