Poëzie

BOEKEN NR. 2, FEBRUARI 2020

Remco Campert: Mijn dood en ik

door Dirk De Geest

Remco Campert is met zijn negentig jaar een van de nestors van onze letterkunde. Hij blijft evenwel nog steeds actief als schrijver, ook al heeft hij zich de jongste tijd vooral toegelegd om ‘kortere’ vormen: columns en gedichten. Daarbij is de lange ervaring van de schrijver ongetwijfeld een pluspunt. Campert weet immers voortreffelijk toegankelijkheid en stilistisch vernuft met elkaar te combineren. De schrijver is ook in zijn verzen telkens een prozaïst, en in beide genres wordt de anekdote vaak verbonden met commentaar om de situatie te veralgemenen. 
 
In zijn jongste bundel meet Campert zich, niet verwonderlijk, vooral met de eindigheid van het bestaan. Boeiend is vooral hoe hij de dood niet ziet als een soort van tegenstrever maar als een inherent bestanddeel van zijn eigen ik. Zijn lichaam wordt als het ware mee door de dood bewoond, en daardoor krijgt die een bevreemdende intimiteit: in die zin krijgt de dood een persoonlijk gezicht, wordt hij ‘mijn dood’. Toch is hij niet enkel een onafwendbare zekerheid, maar evenzeer een geduchte concurrent. Dat leidt ertoe dat in deze gedichten Campert voortdurend de dood te vlug af tracht te zijn.
 
Dat duel wordt in tal van variaties uitgebeeld. De verzen zijn kort, haast minimalistisch maar de intensiteit is er niet minder om. De dichter komt woorden te kort, maar net door de schraalte van zijn stem tracht hij zijn taal uit te benen tot wat essentieel is. De hoofdletters zijn achterwege gebleven, net als de leestekens, en de tekstblokken zijn soms maar enkele regels lang. 
 
Remco Campert: Mijn dood en ik, De Bezige Bij, Amsterdam 2019, 42 p. ISBN 9789403180809. Distributie Standaard Uitgeverij 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 2, FEBRUARI 2020

Buiten beeld

Jurriaan van Eerten

De allegorische microfictie van Cynan Jones

Het landschap als een spiegel

De schrijver is een alleenstaande moeder

Hagar Peeters

Schelmen van het Oude Hof

Mateui I. Caragiale

Zon

Peter Verhelst

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 2, FEBRUARI 2020

De koudste winter

Tine Mortier, Alain Verster (ill.)

De man met de zeegroene ogen

Koos Meinderts, Sanne te Loo (ill.)

dier boek. ik lees van aas gier tot zee draak

Coco & June

Het beest met de kracht van tien paarden

Lida Dijkstra, Djenné Fila (ill.)

Stel dat...

Alastair Reid, JooHee Yoon (ill.)

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri