Poëzie

BOEKEN NR. 2, FEBRUARI 2022

Jozef Deleu (red.): Het liegend konijn 2021, nr. 2

door Dirk De Geest

Het liegend konijn blijft meer dan ooit een onmisbare gids voor wie zich poëtisch wil oriënteren en laten inspireren. Samensteller (en eenmansredactie) Jozef Deleu slaagt er tweemaal per jaar in om, schijnbaar zonder enige moeite, het puik van onze dichters samen te brengen met talentvolle debutanten. Ook de jongste aflevering biedt opnieuw een unieke staalkaart van ons gevarieerde dichterlijke landschap. Het is uiteraard onbegonnen werk om hier drie dozijn dichters voor te stellen. Daarom beperk ik mij tot enkele eerste indrukken.  

De oude getrouwen zijn alleszins aanwezig met indringend werk, want op waardevolle poëzie staat geen leeftijd. Roger de Neef schrijft gedichten waarin de ouderdom en het vergeten doorklinken, maar op de hem eigen wijze presenteert hij hymnen aan de geliefde en het schrijven, de belangrijkste wapens die hem resten in de loop der jaren. Ad Zuiderent schetst een aantal korte scènes van een verblijf op het Franse platteland, waar de natuur weelderig groeit en bloeit; de geluiden van insecten wijzen op die vitaliteit maar tegelijk confronteert de buxusmot de dichter ook met de eindigheid en het voorbijgegane verleden. Eva Gerlach gaat dan weer verder op het mystieke pad dat zij in haar jongste werk heeft verkend, met een paar indrukwekkende liefdeszangen.
 
Van de wat jongere generatie brengt Esther Jansma een verrassende reeks rond een oude kapervrouw die haar verhaal vertelt: het zijn episodes waarin de fascinerende exotische wereld van fauna en flora verbonden worden met de topoi van piratenfilms maar ook met de eigentijdse genderproblematiek. Formeel bewandelt Jansma de grenzen tussen poëzie en proza, maar zij doet dat op een meesterlijke manier. Peter Theunynck kiest daarentegen voor een vrij onopvallende lyrische toon om een poëtische autobiografie neer te zetten. Het verhaal van zijn geliefde, gedateerd in de laatste decennia van de vorige eeuw, roept allicht bij lezers uit die periode tal van associaties op.
 
De jongeren weten zich te midden van die literaire monumenten moeiteloos staande te houden. Debutante Alara Adilow, afkomstig uit Kenia, brengt beschrijvingen die tegelijk een diagnose vormen van de menselijke onrust; haar onheilspellende beeld van menselijke relaties is alleszins beklijvend. Obe Alkema gaat verder met zijn verkenning van de individualiteit in een sociaal gestructureerde wereld, en ditmaal kiest hij daartoe prozagedichten die afwisselend erg persoonlijk en afstandelijk-analytisch van toon zijn. Roelof ten Napel ten slotte brengt een aantal gedichten waarin hij als een hedendaagse sjamaan de wolf op een haast religieuze manier vergoddelijkt, maar tegelijk daarin ook een soort van spiegelbeeld van zichzelf ziet. Zij zijn maar enkele voorbeelden van de manier waarop poëzie in deze eeuw bij uitstek vorm geeft aan de precaire situatie van de mens, maar tegelijk vraagt net deze omvattende crisis van de menselijkheid ook om hoopvolle signalen. Hoe dan ook is deze aflevering van Het liegend konijn opnieuw even rijk als omvangrijk: alweer een onontkoombare aanwinst voor de bibliotheek.  
 
Jozef Deleu (red.): Het liegend konijn. Jrg. 19, nr. 2, 2021, 260 p. ISBN 9789463833011. Distributie Pelckmans Uitgevers

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri