Vanaf zes jaar

JEUGDBOEKEN NR. 2, FEBRUARI 2018

Emmi Smid: De rode hoed van Luna

door Eva Jacobs

6+ - Op een mooie lentedag trekken Luna, haar babybroertje en haar vader naar het park voor een picknick. Maar Luna is niet in de stemming voor een gezellig onderonsje. Precies een jaar geleden pleegde haar moeder zelfmoord. In Luna’s hoofd lopen de emoties en vragen over. Haar vader zoekt naar antwoorden en haalt samen met Luna fijne herinneringen op aan vroeger, toen moeder er nog was.
 
Emmi Smid – die zowel verhaal als illustraties verzorgde - gaat erg behoedzaam met het onderwerp om. De personages en beschrijvingen blijven neutraal. Dit maakt het de lezer gemakkelijk om het verhaal op zijn eigen manier in te vullen. De momentopname, één jaar na de dood van de moeder, schept de nodige afstand om de vragen aan te pakken die al die tijd in het hoofdje van Luna sudderen. Luna voelt woede over de ‘egoïstische’ keuze van haar moeder -‘ik lijk helemaal niet op mama!’- en is op zoek naar haar eigen identiteit. Ook haar angsten worden besproken: heeft ze schuld aan de dood van haar moeder en zal haar vader haar ook verlaten? De vader speelt in het boek een begrijpende en ondersteunende rol. Hij tracht haar angsten weg te nemen en geeft de moeder een blijvende plek in hun leven, gesymboliseerd door haar rode hoed.
 
Het prentenboek – volgens de flap voor kinderen vanaf zes jaar – wil op een bevattelijke en toegankelijke manier praten over een van de moeilijkste onderwerpen in de jeugdliteratuur. De lieflijk naïeve prenten vol bloemetjes en verrassend vaak lachende gezichten versterken het veilige gevoel dat het boek de lezer wil bieden. De prent van de rode woedegolf die Luna meesleurt, is de enige die haar onmacht en overweldigend verdriet toont. Na het verhaal volgt een beknopte ‘leidraad voor ouders’, waarin een kader wordt geboden voor het communiceren met kinderen over zelfdoding.
 
De uiterst voorzichtige benadering van het thema is uit literair en emotioneel oogpunt tegelijk ook het knelpunt van dit boek. Luna en de vader blijven flat characters met wie het moeilijk meeleven is. Dat het boek niet voor kleuters wordt aangeprezen - terwijl het qua inhoud erg goed op hun leefwereld aansluit - toont dat er nog steeds terughoudendheid is om dit onderwerp aan te kaarten bij de allerjongsten. Behalve De visjes van Océane (Averbode, 2011) – een boek dat zelfmoord van dierbaren ter sprake wil brengen bij kleuters door het opvoeren van een depressieve vis - verscheen in het Nederlands niet eerder een prentenboek over zelfdoding.
 
De verdienste van De rode hoed van Luna is dan ook dat het op een eerlijke manier durft raken aan de grootste wonden van het verlaten kind en hierdoor de mogelijkheid aanreikt om zelfmoord makkelijker bespreekbaar te maken bij jonge kinderen.
 
Emmi Smid: De rode hoed van Luna, Hoogland & Van Klaveren, Hoorn 2017, 28 p. ill. Vertaling van Luna's red hat : an illustrated storybook to help children cope with loss and suicide door Berd Ruttenberg. ISBN 9789089672278 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 3, MAART 2021

Al het blauw

Peter Terrin

De andere kant van de zee

António Lobo Antunes

De eenzaamheid in het leven van Lydia Erneman

Rune Christiansen

Lettipark

Judith Hermann

Revolusi. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld

David van Reybrouck

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 3, MAART 2021

Hallo nu

Jenny Valentine

Kleintje

Barbara de Wolf

Meneer Droste van het Kinderboekenmuseum

Sjoerd Kuyper, Sylvia Weve (ill.)

Op een koude winternacht

Jean E. Pendziwol, Isabelle Arsenault (ill.)

Toen ik de sterkste was

Jason Reynolds

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri