Adolescenten

JEUGDBOEKEN NR. 10, NOVEMBER 2018

Ed Franck, Anne Westerduin (ill.): Liefde en duisternis. Heldenverhalen uit vervlogen tijden

door Jen de Groeve

15+ - Ed Franck is binnen de jeugdliteratuur onder meer bekend van de vele bewerkingen die hij maakt van klassieke werken uit de oudheid, de middeleeuwen en de grote avonturenverhalen uit de 18de en 19de eeuw. Die klassiekers worden zo goed als niet meer in hun oorspronkelijke versie gelezen. Ze zijn te gedateerd om een doorsneelezer, en al helemaal een jongere, aan te spreken, en daarom herschrijft Franck de verhalen in een toegankelijke versie naar moderne normen.  
 
Het aantrekkelijke aan dit concept van Uitgeverij Davidsfonds wordt mee gemaakt door de illustraties. Vanaf de eerste uitgave uit 2005, Hou van mij: de mooiste verhalen over de liefde, tot Slagveld van gebroken harten, met verhalen uit Chaucers Canterbury Tales, was Carll Cneut illustrator van dienst, vijf prachtige boekwerken in totaal. Voor Mijn ogentroost, mijn afgrond (2016), met sonnetten van William Shakespeare herschreven in briefvorm, tekende Judith Van Istendael en Twintig parels, met verhalen uit duizend-en-een-nacht werd geïllustreerd door Martijn Van der Linden. De prenten in de nieuwe verzameling bewerkingen, Liefde en duisternis. Heldenverhalen uit vervlogen tijden, zijn het werk van Anne Westerduin.
 
Liefde en duisternis verzamelt zes verhalen, met als vroegst gedateerde Het Gilgamesj epos.uit ca. 2100 v.C. Uit Vergilius’ Aeneis (1ste eeuw v. C.) is het verhaal van Aeneas en Dido geselecteerd, ‘Deirde van de smarten’ komt uit de Oudierse Ulstercyclus (vanaf de 8ste eeuw), ‘Sigurd en Brynhild’ uit de IJslandse Edda (middeleeuwen), ‘Perceval’ is een verhaal rond koning Artur (12de eeuw), en ‘Väinämöinen’ komt uit het Finse volksepos De Kalevala (19de eeuw)
 
Franck schreef bij elk van de verhalen een inleidende tekst die de verhaalstof situeert in de tijd. Hij specifieert echter niet welke bronteksten hij heeft gebruikt. Wie was de vertaler, wie heeft het werk ingeleid? Het lijkt mij nochtans niet meer dan correct om dat te doen en bovendien was een verantwoording van de bewerking die hij maakte – waar is hij de bronteksten gevolgd, waar en waarom heeft hij ingegrepen? – hier ook op z’n plaats geweest, temeer zijn ingrepen groot zijn, inhoudelijk, stilistisch en structureel. Franck is een competente schrijver en hij vertelt de oude verhalen met flair, maar een heldere verantwoording had veel aan de sinceriteit van deze uitgave bijgedragen.  
 
Anne Westerduin leverde mooi werk af. Haar prenten zijn gestileerd en uitgepuurd, en doen enigszins abstract aan. De duistere, gesloten portretten van Gilgamesj en Enkidu bijvoorbeeld, vind ik van de mooiste uit het boek: een strak vlakken- en lijnenspel met opvallende rode accenten. Ook het beeld van ‘Deirdre van de smarten’, uit de Ulster-cyclus, beklijft: verstilling en onrust zijn er prachtig in gecombineerd. Westerduin is spaarzaam met kleuren, ze combineert zachte, genuanceerde tinten doorgaans met zwart en rood, wat veel tot de expressie bijdraagt. Ze kiest uitdrukkelijk voor soberheid, maar haar beelden hebben kracht.
 
Ed Franck, Anne Westerduin: Liefde en duisternis, Davidsfonds/Infodok, Leuven 2018, 230 p. : ill. ISBN 9789059089129. Distributie Standaard Uitgeverij 


deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri