Matthijs Röling. Keuze uit het werk: Schilderijen en tekeningen

De Nederlandse schilder Matthijs Röling (Oostkapelle, 1943) besloot in de jaren 1960 al om, tegen de geest van de tijd in, figuratief te gaan schilderen. Kon een dergelijke keuze in die tijd nog op de nodige hoon worden onthaald (de kunst stond immers op het punt om ‘radicaal’ minimalistisch, abstract, conceptueel en/of performatief – kortom: postmodern – te gaan worden), door de decennia is zijn reputatie gegroeid en vandaag wordt hij tot de belangrijkste Nederlandse figuratieve kunstenaars van zijn generatie gerekend.
 
Deze catalogus begeleidt een tentoonstelling in het Drents Museum naar aanleiding van een grote schenking van werken van Röling uit de collecties van Cees Röling (achterneef van de kunstenaar) en Ad en Willy Adriaansen. Ze is onderverdeeld in thematische clusters rond onder meer het zelfportret, figuren (vaak naakten), stillevens en escapisme. Daarbij zijn ook enkele werken opgenomen uit de private collecties van de beide donateurs.
 
Het is jammer dat deze tentoonstelling niet als gelegenheid is aangegrepen om een meer doorwrochte catalogus te maken. De duiding blijft nu wel heel summier. Er zijn twee korte inleidende teksten die in feite weinig meer doen dan de grote biografische lijnen uittekenen van zowel de kunstenaar als de verzamelaars die hun werken aan het museum hebben geschonken. De kunstwerken zelf zijn niet van duiding voorzien, evenmin als de thematische clusters.
 
Dat is toch een gemiste kans omdat het werk van Röling iconografisch heel rijk is en vaak ook associaties oproept met bijvoorbeeld het werk van Peter Vos, met name in de vele verwijzingen naar de antieke mythologie. Een Zelfportret uit 1969, dat ook de kaft van het boek siert, doet duidelijk denken aan een aantal zelfportretten van Rembrandt terwijl Karin in bad (1968) een onmiskenbare hommage is aan gelijkaardige badkamerportretten die Bonnard van zijn zieke echtgenote maakte. Interieur met schilder en zijn model (1970), mogelijk Rölings bekendste werk, roept dan weer stilistische en iconografische associaties op met onder meer bekende werken van David Hockney en zelfs Balthus.
 
Zowel naar stijl (fijnschilder, impressionist) als naar iconografie haalt Röling zijn inspiratie heel breed (er zijn bijvoorbeeld opvallende invloeden van pakweg Eric Fischl vast te stellen, maar ook affiniteiten met Ensor of zelfs John Singer Sargent). Het is heel fijn om zoveel werken mooi gereproduceerd samen te hebben, maar veel liefhebbers en bewonderaars hadden ongetwijfeld ook toelichting bij de werken gewaardeerd – al was het maar omdat daarmee ook de kwaliteit van het oeuvre zelf meer uit de verf was gekomen. Nu is deze publicatie vooral een kijkboek.
 
Annemiek Rens en Harry Tupan: Matthijs Röling. Keuze uit het werk: Schilderijen en tekeningen, Koninklijke van Gorcum, Assen 2019, 128 p. : ill. ISBN 9789023256687

© 2020 | MappaLibri