Nederlands proza

Bart Chabot: Triggerhappy

door Jooris Van Hulle

Met ‘Triggerhappy’ maakt Bart Chabot, die bekendheid verwierf als dichter en biograaf van Herman Brood, zijn debuut als romancier. Echt overtuigen doet hij niet. De roman sleept zich met een slakkengangetje voort, de niet steeds even functioneel overkomende herhalingen irriteren, de stijl blijft vaak ondermaats en geforceerd. Wat bijvoorbeeld te denken van een alinea als deze: ‘Het was de hele dag broeierig heet geweest. Bovendien werd op last van hogerhand nadrukkelijk op wolken beknibbeld, want de lucht was overwegend blauw en leeg gebleven. Zodoende had de zon vrij spel, en die maakte dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheden en scheen erop los.’ (p.48) De aanvangszin had hier kunnen volstaan, maar zonodig moest en zou er nog ‘verliteratuurd’ worden. Hoofdpersonage in de roman is Frank Versteeghe, een chirurg die er in zijn gezinsleven weinig van bakt. De roman opent op het moment dat Frank met zijn tweede vrouw Nicole op vakantie is in Frankrijk. De sfeer is om te snijden: Frank blijkt ongedurig, de uitstapjes in de buurt van hun vakantieverblijf zijn niet om aan te zien. Een reeks flashbacks maakt langzaam duidelijk dat Frank geen normale persoonlijkheidsstructuur heeft: als opgroeiende puber was hij er steeds op uit zijn zus te pesten, onder meer door haar poppen stuk te snijden, en als hij voor één keer de hond moet buitenlaten, laat hij die verdwijnen. Zijn meest opmerkelijke ‘hobby’: het verzamelen van (menselijke) botten en botjes. Daaraan wordt een flashback verbonden rond een vakantie met zijn eerste vrouw Juliette: Frank raakt in de ban van een zekere Ellen, die — zo wordt althans gesuggereerd — door hem wordt omgebracht. Een geschiedenis die zich herhaalt in het nu-moment, waarin weer een vrouw slachtoffer wordt van zijn dadendrang: ‘Er was iets aangeraakt in Frank, verscholen in een diepe diepte, dat uit zijn sluimerbestaan was gewekt en zich in hem verhief en zich eenmaal gewekt niet spoedig in slaap zou laten sussen.’ (p.143) Aan zijn portret van een psychopaat voegt Bart Chabot nog een vleugje mysterie toe door zijn hoofdfiguur te confronteren met een zekere Van Halsteren, een man die hem blijvend achtervolgt, maar rond wie de lezer nooit enige opheldering krijgt. ‘Triggerhappy’ zou het in de eerste plaats moeten hebben van de suggestie, zoals onder meer rond de dreigende aanwezigheid van een terreinwagen waarvan de bestuurder steeds spoorloos blijkt te zijn, maar een antwoord op de vraag naar het wie en waarom wordt nergens gegeven. Een gemiste kans om er een functionele cliffhanger van te maken.

Bart Chabot, Triggerhappy, De Bezige Bij Amsterdam, 2013, 252 p., € 19,9. ISBN 9789023473589. Distributie: WPG Uitgevers

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2013

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri