Vertaald proza

Corban Addison: Gebroken belofte

door Jooris Van Hulle

Corban Addison, advocaat en mensenrechtenactivist, wil als romanschrijver de aandacht van zijn lezers vestigen op de vaak schrijnende situaties in derdewereldlanden, vooral waar het kinderen betreft die, juist omdat ze de uitzichtloze armoede willen ontvluchten, een makkelijke prooi zijn voor mensen met minder fraaie bedoelingen. In zijn nawoord schrijft Addison: ‘Gebroken belofte is een roman, maar is geïnspireerd op actuele kwesties en mijn liefde voor Afrika en het Afrikaanse volk. Het verhaal van Kuyeya is een authentieke afschaduwing van de afschuwelijke werkelijkheid van kinderverkrachting in zuidelijk Afrika.’ En even verder luidt het: ‘Het verhaal van Kuyeya belicht ook de rechteloosheid van Afrikaanse kinderen met een verstandelijke handicap. […] Gehandicapte meisjes lopen meer kans op verkrachting dan niet-gehandicapte meisjes. Ook in deze kwestie zijn veel culturele obstakels te overwinnen, maar het grootste obstakel is het gebrek aan effectieve hulp.’ Met deze uitspraak zet Addison de lijnen uit van zijn roman Gebroken belofte.
Kuyeya, een meisje met downsyndroom, wordt in 2011 in Lusaka verkracht. Zoë Fleming, dochter van een Amerikaanse senator die net in die periode een gooi doet naar het presidentschap van zijn land, bijt zich vast in de zaak. In Lusaka, waar ze samen met een aantal collega’s verbonden is aan CILA (Coalition of International Legal Advocates), gaat ze met de hulp van Joseph Kabuta, die op de afdeling Slachtofferhulp van de Zambiaanse politie werkt, graven in het verleden van Kuyeya en weet ze al snel de dader te vinden. De roman is verder grotendeels opgebouwd rond de rechtszaak: de dader is de zoon van een gewezen minister van Zambia en Zoë moet snel ervaren dat het rechtssysteem niet steeds even objectief en onpartijdig is. Haar vastbeslotenheid om achter de waarheid te komen en de dader effectief te laten veroordelen, houdt de lezer tot aan het slot van de roman in spanning. Addison is erin geslaagd de zakelijke kant van de gang van de rechtspraak in te bedden in een verhaal waarin ook de emoties hun plaats krijgen. Er is het geheim van Zoë, dat te maken heeft met haar eerste grote liefde en de manier waarop haar vader, louter uit politieke overwegingen, alles wat errond is gebeurd, heeft willen toedekken. Er is het geheim van Joseph, die om welbepaalde redenen niet zomaar wil toegeven aan zijn liefde voor Zoë. En er is de belofte die Joseph gedaan heeft na de dood van zijn jongere zusje. Addison heeft in een afgewogen afwisseling van technisch-juridische delen en meer menselijk gerichte passages een roman geschreven die de ogen van de lezer moet openen voor zoveel onrecht dat kinderen wordt aangedaan binnen een cultuur die hoe dan ook zijn eigenheid heeft en niet steeds direct te vatten valt voor westerlingen.

Corban Addison, Gebroken belofte, Luitingh-Sijthoff Amsterdam, 2013, 351 p., € 19,95. ISBN 9789024538874. Vert. van: The garden of burning sand door Els Van Son. Distributie: Veen Bosch en Keuning

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2013

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri