Poëzie

Katelijne Van Der Hallen, Jooris Van Hulle (sam.): Doortocht

door MB

Uitgeverij P beoogt met de Parnassusreeks dichters als Willy Spillebeen en Patricia Lasoen weer voor het voetlicht te brengen. Een gedegen inleiding biedt steeds achtergrond en situering van de dichter. Nu is er ook Doortocht, alweer de twaalfde aflevering in de kwaliteitsvolle reeks. In de verzameling zijn gedichten van Katelijne van der Hallen opgenomen. Van der Hallen stamt uit een kunstzinnige Vlaamse familie. Haar studie dictie en voordracht aan het Koninklijk conservatorium klinken door in de aandacht voor klank en ritme in haar verzen. Sommige gedichten dateren al van 1969, andere waren nooit eerder gepubliceerd, maar alle getuigen ze van een grote beheersing.
Haar debuut maakte Van der Hallen met Stille Regen (1969). Het is opgenomen in Doortocht en bevat vooral zintuiglijke waarnemingen, gegoten in geserreerde, korte verzen. Al vanaf dit vroege debuut wordt duidelijk dat de schrijfster niet houdt van leestekens en hoofdletters. Ze wil haar boodschap zo helder mogelijk brengen, in zuivere taal. Alle tierlantijnen moeten geweerd. Het mooie aan een overzicht als Doortocht is dat je de evolutie van de auteur vanaf haar debuut kan volgen. Samensteller Jooris van Hulle, die ook de inleiding verzorgde, maakte tevens een selectie uit haar onuitgegeven werk alsook uit de kinderverzen die Van der Hallen schreef. En daarbij valt op dat Van der Hallen steeds meer probeert om het moment te vangen in haar teksten. Dat kan gaan om een emotie, een blik, een gevoel (melancholie, geluk, vergankelijkheid) maar zelden betreft haar onderwerp een anekdote. Passages als 'een verlangen / om niets te doen / en niets te zijn // om stil te staan en met de zon te praten' (uit Stille Regen, 1969) en 'als opgezette dieren / verstild / te staren staan // woorden gedoogzaam // en wachten' (Woordzang, 2009) ademen eenzelfde verstilling die ook eigen is aan veel klassieke Chinese en Japanse poëzie als tanka of haiku. Net als in deze Aziatische poëzie is ook de natuur een belangrijke inspiratiebron. Het is dan ook geen wonder dat een van haar bundels (Avondademen, 1983) vertaald is in het Chinees door eminent sinoloog en specialist in het boeddhisme Charles Willemen. Aanvankelijk werd ervoor gekozen om het Chinees (in schrifttekens) weer te geven naast de oorspronkelijke tekst. Jammer dat men dat niet ook heeft gedaan in Doortocht. In dezelfde lijn is het spijtig dat de foto's van Filip Tas die De binnenzijde (1997) illustreerden niet zijn opgenomen, net zo min als de tekeningen bij de kinderverzen of bij Herkenbaar als de lente (1981), alle van de hand van haar overleden echtgenoot Hugo Heyens.
Voor het overige is Doortocht een welkome uitgave, mede dankzij de begeleidende woorden van Jooris van Hulle, die de lezer helpen om de gedichten van Katelijne Van der Hallen beter te begrijpen.

Katelijne Van Der Hallen, Jooris Van Hulle (sam.), Doortocht, P Leuven, 2013, 190 p., € 20. ISBN 9789491455322. Distributie: Uitgeverij P

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2013

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri