Tentoonstelling

: Sarcofagen & Djehoetihotep : Egyptische dodencultuur

door Kris van Zeghbroeck

Nog tot 20 april 2016 loopt in het Jubelparkmuseum (Brussel) de tentoonstelling Sarcofagen: Onder de sterren van Noet. Deze tentoonstelling over de geschiedenis van de Egyptische dodencultuur ‘is opgebouwd als een opeenvolging van de twaalf uren van de nacht waarin de zon haar reis aflegt op weg naar haar wedergeboorte die zich elke ochtend bij zonsopgang voltrekt. In elke zaal, of elk nachtelijk uur, staat een iconisch stuk centraal, gekozen omwille van zijn rijke religieuze, funeraire, historische of esthetische kwaliteit.’

In een eerste zaal word je ‘ondergedompeld in de sfeer van een Egyptisch afscheidsritueel aan de hand van vier uitzonderlijke beeldjes van klaagvrouwen die de overledene bewenen. Het tweede uur toont wat met de dode werd meegegeven om hem of haar toegang te verschaffen tot het Rijk van Osiris. Vervolgens schetsen de volgende delen van de tentoonstelling de evolutie van de sarcofagen van de eenvoudige en niet gedecoreerde exemplaren uit de prehistorie en het Oude Rijk tot de rijk versierde sarcofagen uit latere perioden.’ Een zaal is volledig gewijd zijn aan het proces van mummificatie in het Oude Egypte. Opvallend is de integratie van een restauratielabo in de tentoonstelling. Hier worden de lijkkisten van de Thebaanse priesters uit de in 1891 ontdekte cachette van Deir el-Bahari live gerestaureerd door een team van Italiaanse specialisten.  
 
De expo heeft het ontsluieren van het geheim van de sarcofagen tot doel. Zo’n twee derde van de tentoongestelde stukken is nooit eerder getoond en je wordt ingewijd ‘in de magische en mythologische betekenis van de sarcofagen waarin elke detail van de decoratie belang heeft.’ Een funeraire wereld gefocust op de ‘eeuwigheid, opnieuw tot leven komen zoals Osiris, elke dag weer opkomen zoals de zon die geboren wordt in de schoot van de hemelgodin Noet’.  
 
De catalogus bij de tentoonstelling volgt een meer chronologische aanpak vanaf de prehistorie en het Oude Rijk, toen de eerste lijkkisten gebruikt werden. Tijdens de verschillende perioden evolueerde de techniek, versiering en het materiaal van de kisten. De zogenaamde Gele Lijkkisten van de Derde Tussenperiode vormen een hoogtepunt op vlak van artistieke uitvoering , maar tijdens de veranderende wereld van de Ptolemeïsche en Romeinse periode kwam de traditie van sarcofagen tot een einde.

Ook nog tot 20 april 2016 loopt op de bovenverdieping van het Jubelparkmuseum (Brussel)  de tenstoonstelling Djehoetihotep. Een initiatief van de KU Leuven om een beeld te schetsen van honderd jaar archeologische opgravingen in Egypte. De expo spitst zich toe op de regio van Dayr al-Barsha, waar honderd jaar geleden de Amerikaan George Andrew Reisner met opgravingen begon en waar al vijftien jaar egyptologen van de KU Leuven archeologisch onderzoek uitvoeren naar Oud-Egyptische rotsgraven.  De site is het bekendst omwille van het prachtig gedecoreerde graf van gouverneur Djehoetihotep (c. 1840 v.C.).

Het doel van deze tentoonstelling en de bijhorende catalogus is ‘te tonen hoe innovatieve methodes, toegepast op oude documentatie, kunnen bijdragen tot nieuwe inzichten. Digitale technieken maken het bijvoorbeeld mogelijk beschadigde en verspreid geraakte fragmenten in virtuele reconstructies terug samen te brengen. Door huidige satellietbeelden op oud kaartmateriaal te projecteren, kunnen we bovendien ook het landschap en de leefomgeving van het verleden visualiseren, en aan de hand van oude foto’s kan een beeld opgeroepen worden van het Egyptische landschap zoals het eruitzag voor de bouw van de Aswandam.’  
 
Het ticket van de tentoonstelling Sarcofagen geeft ook toegang tot de expo Djehoetihotep en de vaste collectie van het museum.
 
Luc Delvaux, Isabelle Therasse, Sarcofagen: onder de sterren van Noet, Tielt : Lannoo 2015, 207 p. + ill. ISBN 9782873869649
 
Marleen de Meyer e.a. (red.), Djehoetihotep : 100 jaar opgravingen in Egypte, Leuven : Peeters 2015, 218 p. + ill. Vert. van: Djehoutihotep : 100 ans de fouilles en Égypte door Kylie Cortebeeck. ISBN 9789042933415 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri