Documentaire Fotografie

Carl De Keyzer: Cuba, la lucha

door Kris van Zeghbroeck

Nog tot 15 mei 2016 loopt in de Roberto Polo Gallery (Brussel) de tentoonstelling Cuba, La Lucha van Magnum-fotograaf Carl De Keyzer (°1958). ) Hij legt zich in zijn fotografie toe ‘op grootschalige projecten en algemene thema’s. Een basispremisse die aan een groot deel van zijn werk ten grondslag ligt, is dat voor de overbevolkte gemeenschappen overal ter wereld het uur geslagen heeft en infrastructuren op punt van instorten staan. Zijn stijl is niet afhankelijk van geïsoleerde beelden; hij geeft de voorkeur aan een opeenstapeling van beelden die in wisselwerking staan met tekst (vaak afkomstig uit zijn eigen reisdagboeken). In een serie grootschalige tableaus heeft hij reportages gemaakt over India, over de val van de Sovjet-Unie en over macht en politiek in de moderne tijd.’ Deze beknopte typering uit Magnum Magnum (Lannoo, 2007) geeft een goed basisbeeld van De Keyzers gerenommeerde fotografische oeuvre.

Carl De Keyzers Cuba-reportage kadert binnen zijn projecten over de teloorgang van de koude oorlog en de afbrokkeling van communistische regimes overal ter wereld. Cuba is altijd al een land van strijd (La Lucha) geweest, maar sinds de crisis van de jaren negentig voert de bevolking vooral een economische strijd om te overleven. Cuba is een land in transitie geworden dat door de recente liberalisering van de huizenmarkt en de toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten steeds meer toeristen aantrekt. Het is die spanning tussen het heden en verleden die De Keyzer in een kleurrijk palet opvoert. Sporen van het koloniale verleden, het Batista-regime met de toenmalige Amerikaanse invloedsfeer (vintage wagens), en het communistische Castro-regime contrasteren met elkaar en met de aarzelende economische hervormingen en het groeiende toerisme. In zijn gelijknamige fotoboek belicht De Keyzer daarmee een scharniermoment binnen de Cubaanse samenleving. Een Engels- en Spaanstalig essay van Gabriela Salgado zorgt voor context en verhaal bij de titelloze foto’s die telkens op een dubbele bladzijde werden afgedrukt.

Uitgeverij Lannoo lijkt zich met fotoboeken als Cuba, La Lucha en Mexico Megalopolis, Picturing Mexico Today  (Mexico-stad door de ogen van een dozijn fotografen als visueel vertrekpunt om de Mexicaanse fotografie en het toekomstgerichte urbanisme van de Mexicaanse hoofdstad onder de loep te nemen) meer op de Engels- en Spaanstalige markt te willen profileren. Ervan uitgaande dat Engels als lingua franca voldoende verspreid is bij het Nederlandstalige doelpubliek, ontbreekt zelfs een losse folder met de Nederlandstalige tekst. Het lijkt een ingenieuze marketingzet om naast Engels als wereldtaal in de plaats van het Nederlands een andere grote taal te kiezen in functie van het onderwerp om zo het bereik van de publicatie te vergroten en nieuwe markten aan te boren zonder grote investeringen. Zonder Nederlandstalige ondersteuning (binnen de publicatie of online) wordt echter gaandeweg de persoonlijke band met het oorspronkelijk Nederlandstalige publiek losgelaten.

Carl De Keyzer: Cuba, La Lucha, Lannoo 2016, Tielt, 175 p. : ill. ISBN 9789401433228
Mexico Megalopolis, Picturing Mexico Today, Lannoo 2016, Tielt, 204 p. : ill. ISBN 9789401434782


deze pagina printen of opslaan



ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri