Misdaad

BOEKEN NR. 8, JULI 2016

Mike Nicol: Killer Country

door Jooris van Hulle

Killer Country is het tweede deel van de Kaapstadtrilogie van Mike Nicol. De protagonisten uit het eerste deel, Payback, keren terug en worden in hun onderlinge relatie(s) en in hun persoonlijk psychologisch profiel verder uitgediept: er zijn de gewezen wapenhandelaars Mace Bishop en Pylon Buso, die nu als beveiligingsagenten aan de kost komen, maar hun zakelijke belangen verder veilig willen stellen door aandelen te nemen in een vastgoedproject aan Zuid-Afrikaanse westkust; en er is hun antagonist Sheemina February, die blijvend op wraak uit is nadat ze eerder in Payback door Mace en Pylon werd aangepakt, omdat zij haar ervan verdachten een spionne te zijn. Sheemina doet haar naam alle eer aan: gevoelens laat ze niet of nauwelijks toe in haar privéleven, als advocate zoekt ze de uiterste randjes op van wat de wet haar toestaat en dient ze de meestbiedende.  
Het grote geldgewin: daar draait het om in Killer Country, en verder met alles wat ermee te maken heeft: corruptie, bedreiging en afpersing, moord als het moet. Killer Country doet zijn titel alle eer aan: huurmoordenaar Spitz duikt voortdurend op, op de ene executie volgt de andere, tot de lezer er – zij het maar voor even – het noorden dreigt bij te verliezen. Even maar, want Mike Nicol heeft zijn verhaal zo opgebouwd dat gaandeweg de roman duidelijk wordt dat iedereen bij alles betrokken lijkt en zelfs de meest onverdachte spelers erin boter op het hoofd blijken te hebben. Het specifieke hierbij is dat persoonlijke drijfveren (de haatgevoelens van Sheemina February) verstrengeld worden met de belangen van superrijken die in het Zuid-Afrika van nu de touwtjes in handen hebben of die althans in handen willen blijven houden. Binnen het kader van een superspannend misdaadverhaal blijkt de visie van Nicol op zijn land: politici zijn corrupt, de politie altijd uit op smeergeld, criminelen – van witteboordencriminelen tot overvallers die het gemunt hebben op toeristen en argeloze passanten – zorgen voor een beklemmend gevoel van onveiligheid. En dat binnen het verhaal de boerderijmoorden nadrukkelijk aan bod komen, is allerminst toevallig te noemen. De schrikbarende evolutie die een land als Zimbabwe doormaakte, lijkt zich ook in Zuid-Afrika aan te kondigen. Erg bemoedigend klinkt het niet, maar het is en blijft de realiteit waartegen de Zuid-Afrikaanse mensen, blanken en zwarten en kleurlingen, verplicht aankijken. Met Killer Country eigent Mike Nicol zich, naast iemand als Deon Meyer, een vaste plaats toe in het spectrum van Zuid-Afrikaanse misdaadauteurs.
 
Breda, De Geus, 2016, 410 p. Vert. van: Killer Country door Ton Heuvelmans. ISBN 978 90 445 32647 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri