Natuurfotografie

Natuur vanuit de hemel: De fotografie van Wouter Pattyn

door Kris van Zeghbroeck

De natuur dichtbij bepaalt tegenwoordig in grote mate de uitgave van natuurfotoboeken in de Lage Landen. De ontdekking van de Europese natuur kwam in een stroomversnelling met het project Wild-Wonders.com, dat wereldwijd de Europese natuur wil promoten. Ook natuur- en landschapsfotograaf Wouter Pattyn (1977) zoekt zijn onderwerpen vooral in Europa. Al jarenlang doorkruist hij het continent ‘op zoek naar fascinerende natuurplekjes en landschappen’.

In het voorwoord tot The image of nature: how to catch light & life (2011) benadrukt collega-fotograaf Niall Benvie dat we in Europa heel wat natuurschoon te verliezen hebben, ingeplant in onze cultuurlandschappen. Daarom prijst hij de betrokkenheid en passie waarmee Pattyn zijn natuuronderwerpen fotografeert. Dit alles in de hoop dat die betrokkenheid ook kan worden overgedragen op het publiek om zo het natuurbehoud te stimuleren.

De fotografie van Pattyn focust sterk op de aspecten licht en leven die van de natuur uitgaan. Hij mag dan de natuur ‘direct en zonder trucjes’ weergeven, de fotograaf zoekt geduldig de juiste lichtinval en hoek om een magisch moment vast te leggen. Naturalight.com is dan ook de site en naam waaronder Pattyn zijn foto’s verdeelt.

Na Europa focust hij dit jaar meer specifiek op België en Vlaanderen met respectievelijk Adembenemend België: verrassende natuur en het prestigieuze Natuur vanuit de hemel: de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen in vogelvlucht.

Het eerste werk combineert de eigenschappen van een fotoboek, natuurgids en wandelgids in een klein formaat ringmap. Meteen ook een praktische toepassing van het feit dat een publiek warm kan worden gemaakt voor de natuur door het actief te ontdekken. Twaalf locaties in Vlaanderen en drie in Wallonië illustreren de verrassende natuurjuweeltjes die België herbergt.

De tweede uitgave is een uit de kluiten gewassen fotoboek dat de leunstoelreiziger toelaat om iets van de pracht van de mooiste Vlaamse natuurgebieden te smaken. Opvallend is dat de nadruk ligt op de luchtfotografie om achttien groene parels, van Het Zwin, over de Demerbroeken tot het Turnhouts Vennengebied, te overvliegen. Over een periode van twee jaar werden in meer dan vijftig vlieguren met vier paramotorpiloten en maandenlang veldwerk op de grond, zo’n veertigduizend foto’s gemaakt die de basis vormen van dit boek.

We kennen de luchtfotografie van Yann Arthus Bertrand en zijn De aarde vanuit de hemel-project, maar op een paar individuele foto’s uit toeristische luchtfoto-uitgaven na is dit de eerste keer dat de natuur in Vlaanderen zo uitgebreid uit vogelperspectief aan bod komt. Pattyn zoekt zijn inspiratie echter eerder bij de met ganzen vliegende jeugdboekenheld Nils Holgersson dan bij Bertrand.

En ook hier blijft de drang om kennis over te brengen aanwezig. Terwijl je op vleugels het gebied overvliegt, wordt de context tekstueel belicht door onder meer auteurs en natuurconservators met een band met het gebied in kwestie. Een collage van een aantal foto’s van op de grond en de praktische gegevensfiche helpen je op weg naar het gefotografeerde gebied.

Luchtfoto’s hebben de eigenschap om zaken bloot te leggen die je van op de grond niet kunt zien. Dat kunnen pijnpunten zijn in de manier waarop de mens de schaarse natuur ten gronde richt. Maar luchtfoto’s kunnen ook de werkelijkheid verbloemen, door mooie kunstige patronen op te pikken die de schade aan het milieu esthetiseren.

Een aantal van deze luchtfoto’s werd op klein formaat opgenomen in Adembenemend België, wat de band tussen de kleine wandelgids en het reuze fotoboek versterkt.
Wouter Pattyn: Natuur vanuit de hemel, Lannoo Tielt, 2014, 318 p., ill. ISBN 9789401406864

Wouter Pattyn (fot.), Anneleen Van Thillo: Adembenemend België, Lannoo Tielt, 2014, 207 p., ill. ISBN 9789401415767

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri