Natuurfotografie

Frans Lanting: Into Africa

door Kris van Zeghbroeck

De Nederlander Frans Lanting (1951) is een monument binnen de internationale natuurfotografie. Hij werd onder meer bekroond met de Wildlife Photographer of the Year Award (1991) voor een close-up van een nijlpaard. Lanting woont sinds jaar en dag aan de kust van Californië met de schrijfster Christine Eckstrom, die zijn boeken redigeert.

Een zorgvuldige, respectvolle benadering van zijn onderwerpen en een verregaande onderdompeling in de theorie en de praktijk van hun leefwereld, zijn de pijlers van zijn fotografie. ‘Hij kan het gedrag van dieren begrijpen en erop anticiperen, dat maakt dat ze hem gemakkelijker als een onderdeel van hun biotoop gaan aanvaarden en dichterbij laten komen’. Zo leefde hij samen met een groep leeuwen ‘als een soort hulpleeuw’ en kon zo van nabij de nachtelijke jacht op een giraf en het daaropvolgende eetfestijn volgen.

Als doctor in de milieu-economie is Lanting ook begaan met de impact van de mens op het milieu, wat zich vertaalde in langetermijnprojecten over onder meer. Madagaskar en de Okavangodelta (Botswana) die telkens na een ophefmakende reportage in National Geographic (resp. 1985 en 1990) onder internationale druk een belangrijke mentaliteitsverandering teweegbrachten. Zo evolueerde Lanting van het in beeld brengen van individuele soorten naar de interactie binnen een biotoop.

Zijn recentste fotoboek Into Africa is gebaseerd op de gelijknamige tentoonstelling uit 2016 in het Smithsonian’s National Museum of Natural History. Hier krijgen we een overzicht van dertig jaar fotografie-expedties in Afrika. ‘Oog in oog met een groots continent’ vinden we hier epische beelden gebundeld onder de noemers ‘Water – Bron van leven’, ‘Onmetelijke bladerdak’, ‘Testhuis van evolutie’, ‘Zeeën van zand’ en ‘Verre vlakten’.

Een thematisch overzicht van zijn Afrikaanse fotocarrière waarin echo’s van Lantings iconische fotoboeken zijn terug te vinden. De Serengeti, de Okavangodelta, de woestijnen van Namibië, de jungles van Congo en het evolutionair uitzonderlijke Madagaskar zijn een aantal locaties waar Lanting grazers, roofdieren, primaten en landschappen vereeuwigde.

Frans Lanting presenteert deze selectie als ‘een mozaïek van beelden en ervaringen. Het bevat intieme portretten van individuele dieren en inzichten van bijzondere gebieden, en commentaar over de uitdagingen hoe we beide voor de toekomst kunnen veiligstellen. Afrika is snel aan het veranderen, maar het continent biedt wilde dieren op veel plekken nog een veilig heenkomen; nergens op aarde is nog zo veel ongerepte natuur te vinden’.

Elk thema en elke individuele foto wordt gekaderd binnen dertig jaar ervaring op het Afrikaanse continent. Oog in oog met verleden en heden formuleert Lanting de de hoop om deze erfenis voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Frans Lanting: Into Africa, Fontaine 2017, Amsterdam, 222 p. : ill. ISBN 9789059568013. Distributie: Agora Books

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri