Poëzie

BOEKEN NR. 6, JUNI 2018

Jozef Deleu (red.) : Het liegend konijn 2018 Nr.1

door Dirk De Geest

Het gaat slecht met de poëzie, hoort men vaak beweren. Bundels worden nauwelijks nog gekocht en via de boekhandel aan de man gebracht, en het aantal poëzielezers en poëziekopers slinkt zienderogen. Dat zal wel zo zijn, maar daar staat tegenover dat het poëziebedrijf nog steeds voor tal van mensen een zinvolle en zingevende tijdbesteding betekent. Het enorme gemak waarmee oudgediende Jozef Deleu onafgebroken lijvige nummers van zijn eenmanstijdschrift Het liegend konijn (onderhand al aan zijn zestiende jaargang toe) kan vullen, en meer nog het niveau van die poëzie, doen alleszins het beste vermoeden.  
 
Het recept van het tijdschrift (in feite fors uit de kluiten gewassen boekpublicaties) is onderhand overbekend. Alle dichters kunnen uit eigen beweging ongepubliceerde verzen insturen, en de eenmansredactie beslist over de opname daarvan. Deleu heeft de afgelopen halve eeuw zoveel prestige opgebouwd als poëziekenner dat zo ongeveer iedereen in zijn blad wil publiceren. Daarenboven is hij geen radicale voorstander van één of andere poëtica maar streeft hij ernaar om de veelzijdigheid van de hedendaagse Nederlandse en Vlaamse poëzie zoveel mogelijk aan het woord te laten.
 
Ook het jongste nummer van Het liegend konijn biedt, met andere woorden, boeiend leesvoer (ruim 250 bladzijden) te over. In zijn korte editoriaal pleit Deleu voor een poëzie die mikt op meerwaarde en zich niet vergenoegt met loutere performance of banale taal. Toch belet die overtuiging niet dat heel wat jonge performer-dichters hier met voortreffelijk werk vertegenwoordigd zijn. Het is vanzelfsprekend onbegonnen werk om alle 34 dichters hier voor te stellen of zelfs maar op te noemen. Poëzieliefhebbers weten al lang dat dit tijdschrift gewoonweg verplichte lectuur is en een vaste plaats verdient in de boekenkast. Ik beperk mij daarom tot enkele namen, vooral om de kwaliteit en de diversiteit van het aangebodene te illustreren.
 
Er is werk van oude getrouwen als Gwy Mandelinck, Charles Ducal, Luuk Gruwez en Eva Gerlach, topdichters die geen enkele aanprijzing meer behoeven. Hun recente werk toont alleszins aan hoezeer zij onze belangstelling en onze waardering blijven verdienen. Opvallend werk is er voorts ook van de daaropvolgende generaties waartoe ik onder meer Mustafa Stitou, Paul Demets en Lucas Hirsch reken; van deze laatste is er bijvoorbeeld een indrukwekkend in memoriam voor de overleden vader, dat aarzelt tussen intensiteit en barok, tussen poëtische verdichting en het prozaïsche relaas. Peter Verhelst presenteert dan weer een aantal rouwgedichten waarin oosterse invloeden dominant zijn.  
 
Het opmerkelijkst zijn evenwel opnieuw de jonge talenten die hier een kans krijgen. Dichters als Willem Thies, Arno Van Vlierberghe, Maarten Goethals (met een fraaie mythologische reeks) of Charlotte van den Broeck hebben ondertussen al in bundelvorm gepubliceerd, maar hun nieuw werk doet het beste vermoeden voor de toekomst. Zij symboliseren, met andere woorden, hoe snel het kan gaan in de tegenwoordige literatuur. De gedichten van debutanten als Giuseppe Minervini, Obe Alkema of Sara Haven blijven in dat prestigieuze gezelschap moeiteloos overeind. Voor ieder van hen zou ik deze aflevering al van harte aanraden, maar wie één dichter koopt, krijgt een paar dozijn bovenop!
 
Jozef Deleu (red.), Het liegend konijn. Polis, Antwerpen 2018, jg. 16 nr. 1, 256 p. ISBN 9789463103145. Distributie Pelckmans Uitgevers 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensiesontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri