Nature Writing

Rosamund Young: Het geheime leven van de koe

door Kris van Zeghbroeck

Een boek gevuld met anekdotes over een kudde koeien en hun onderlinge relaties lijkt geen voor de hand liggend gegeven. In The Secret Lives of Cows (2003, 2017 – vertaling Het geheime leven van de koe) geeft Rosamund Young een platform aan de scharrelkoeien op haar biologische boerderij Kite’s Nest Farm in de Cotswolds.

Haar ouders hadden al een biologisch bedrijf voor de term bestond, waarin een kwaliteitsvol leven voor de dieren centraal staat. Kite’s Nest Farm verkoopt vandaag biologisch vlees van natuurlijk gegroeide dieren die jaar in jaar uit kunnen gaan en staan waar ze willen.

Die vrijheid maakt dat de koeien een breder voorhoofd en een grotere hersencapaciteit ontwikkelden. Gecombineerd met persoonlijk karakter, voorkeuren en familiebanden, is het hek van de dam voor talloze anekdotes over het dagelijkse leven van vrijgevochten koeien die zich goed in hun vel voelen en het gewoon zijn om persoonlijk geluk na te streven.

Rosamund Young is geen nature writer in de strikte zin van het woord. De natuurlijke setting van Kite’s Nest Farm in de Cotswolds maakt enkel zijdelings deel uit van het boek, om de kruidige en gevarieerde voeding van de koeien te illustreren. Echte landschapsbeschrijvingen ontbreken.

Wat blijft is een stamboom van individuele koeien met naam en toenaam die sociale en individuele keuzes maken in het dagelijkse leven op de boerderij. De ogenschijnlijk klassieke boerin leeft voor haar dieren: zij houdt van haar koeien en de koeien houden van elkaar.

Dit sinds 2003 recent herwerkte en vertaalde boekje werd uitgebreid geïllustreerd met foto’s van de hoofdspelers. Dit relaas uit de dagelijkse praktijk (voor structurele inzichten over de gedachtewereld van koeien zal je bij de Amerikaanse autistische zoöloog Temple Grandin moeten aankloppen) werd opgenomen in de longlist van de Wainwright Book Prize 2018.

Rosamund Young: Het geheime leven van de koe, Atlas/Contact Amsterdam, 2017, 159 p. : ill. ISBN 9789045035475. Vertaling van The Secret Lives of Cows door Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri