Letterkunde

BOEKEN NR. 11, DECEMBER 2018

Wim Hazeu: Slauerhoff. Biografie

door Dirk De Geest

Slauerhoff blijft, ook ruim tachtig jaar na zijn overlijden, nog steeds een van de meest geliefde auteurs uit de Nederlandse literatuur. Dat hangt allereerst samen met de romantische inslag van zijn oeuvre. Zowel in zijn romans als in zijn gedichten is het centrale personage iemand die zoekt naar de zin van het leven, en die zoektocht is vaak letterlijk die van een zwerver of een zeeman. Naar eigen zeggen zou enkel de literatuur een tijdelijk onderkomen bieden voor de rusteloze ziel die de schrijver is. Daarbij komt zijn voorkeur voor exotische bestemmingen. Slauerhoff was als scheepsarts vaak onderweg naar verre bestemmingen in het Oosten, maar ook los daarvan vormt de confrontatie met het vreemde een belangrijk thema van zijn werk. Ook die aandacht voor het mysterieuze Oosten oefent op veel lezers een onmiskenbare aantrekkingskracht uit. Ten slotte is er de klassieke inslag van zijn poëzie. Slauerhoff is geen nieuwlichter maar een vakkundig dichter die zijn persoonlijke thema’s uitstekend kan combineren met de gangbare literaire modellen en de stijl van zijn tijd.
 
Sinds 1995 is daarbij de verbinding gekomen van de schrijver en zijn werk. Op dat ogenblik zorgde Wim Hazeu immers voor een gezaghebbende biografie, waarin hij niet enkel de bekende gegevens bij elkaar bracht in een nieuwe synthese maar ook heel wat nieuw en onbekend materiaal wist op te delven. Het boek was een kleine bestseller, ook al doordat Hazeu de vele encyclopedische gegevens tot een boeiend verhaal wist te verweven: de familiegeschiedenis van Slauerhoff, zijn carrière en zijn omzwervingen als legerarts, zijn avontuurtjes met uiteenlopende vrouwen, zijn omgang met drugs… het werd allemaal verweven in de zoektocht van de man naar een volwaardig schrijverschap.
 
Zopas verscheen de vierde druk van die biografie, die (alweer) ‘bijgewerkt’ is ten opzichte van de vorige edities. Met die herwerking valt het nogal mee. Er is een aantal kleine details gecorrigeerd die veelal betrekking hebben op kleine onnauwkeurigheden of ondertussen achterhaalde gegevens (zoals de bedragen die antiquaren voor bepaalde edities van Slauerhoffs werken vragen). Hier en daar zijn wat nieuwe elementen verwerkt, maar die leiden nooit tot de noodzaak om de biografie te herzien. Het meest ingrijpend is nog het fotokatern dat een aantal later teruggevonden foto’s toevoegt, vooral dan van Slauerhoffs vrouw, de danseres Darja Collin. Merkwaardig genoeg is dat fotokatern echter in tweeën gesplitst, met middenin het personenregister. 
 
De meest opvallende wijziging is niet van tekstuele maar van typografische aard. Dit boek in de reeks ‘Open domein’ (de tegenhanger van ‘Privé domein’, dat autobiografische geschriften bundelt) heeft een aanzienlijk groter formaat gekregen. Dat komt de leesbaarheid van het betoog alleszins ten goede, ook al omdat er een aantal witregels is toegevoegd en allerlei citaten nu typografisch afgescheiden worden van de overige tekst. Dit is, met andere woorden, misschien wel een ‘ander’ maar geen fundamenteel verschillend boek. Wie de vorige uitgave van deze belangrijke biografie in de kast heeft staan, hoeft dus niet meteen naar de boekhandel te rennen, maar nieuwkomers hebben nu de kans zich opnieuw dit standaardwerk aan te schaffen.
 
Wim Hazeu: Slauerhoff. Biografie, De Arbeiderspers, Amsterdam 2018, 855 p. + 64 p. ill. ISBN 9789029525862. Distributie L&M Books 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 7, SEPTEMBER 2021

1000 kronkelwegen angst

Olivia Wenzel

De lichtjaren

Jens Meijen

Het eigenlijke

Iris Hanika

Meter per seconde

Stine Pilgaard

Nu je het zegt

K. Schippers

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 7, SEPTEMBER 2021

Een nieuwe wereld in 100 dagen

Vera Van Renterghem, Eleni Debo (ill.)

Jij mag alles zijn

Griet Op de Beeck, Linde Faas (ill.)

Lily

Tom De Cock

Magneetje

Milja Praagman

Vuurtje en de dikke steen

Catharina Valckx

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri