Fotografie

Niet Miss : De fotografie van Jimmy Kets

door Kris van Zeghbroeck

De Belg Jimmy Kets (1979) maakt ongewoon realistische foto’s die het sterkst uit de verf komen in persoonlijke fotoprojecten als Niet Miss, Window Shopping, Brightside, Hotel Kets, Shot in Flanders, Japan, Daydream en Volkscafés, waarvan beelden terug te vinden zijn op zijn website (jimmykets.be). Drie van die projecten groeiden uit tot de publicatie van een boek. In Brightside (Ludion, 2009) bundelde Kets een zeven jaar lange zoektocht naar zijn persoonlijke stijl en thematiek: ‘Terwijl veel al dan niet gewild artistieke fotografie vooral sfeervolle of met boodschappen geladen aspecten van de realiteit toont, heeft Kets aandacht voor wat schijnbaar geen aandacht waard is. Hij wendt zijn blik af van het spel en kijkt naar het decor, of naar de spelers op een moment waarop ze niet “officieel” in beeld zijn. Hij fotografeert in harde kleuren, die niet door warm licht verzacht of veraangenaamd worden, maar met flitslicht worden getoond zoals ze zijn. De uitsnijding is al even bijzonder. Mensen verliezen hun hoofd of er verschijnen slechts afzonderlijke lichaamsdelen in beeld: een reikende hand en arm, een boezem, benen weerspiegeld in een metalen vuilnisbak. Hij fotografeert banale, anonieme plekken, gemaakt van pover kunstmateriaal’. Deze korte typering van Erik de Smedt (De Leeswolf 2009, nr. 8, p. 632) kan worden gezien als een kader waarbinnen je het hyperrealistisch persoonlijk fotografisch oeuvre van Jimmy Kets moet duiden. Daarbij bouwt De Smedt voort op Eric Rinckhouts inleiding van het boek, waarin verschillende facetten geschetst worden van Jimmy Kets als fotograaf. Zijn voorliefde voor de flits bijvoorbeeld, die onze kijk op de werkelijkheid verandert: ‘De flits verheldert en kleurt zijn wereld. Het is zijn instrument om de [onverbloemde] waarheid aan het licht te brengen’. Geen sfeerschepping voor Kets, maar een harde, platte wereld die uitblinkt in grauwe en felle kleuren: ‘Echte kleuren’. Kets exploreert een tragische wereld van geld en comfort, waar het echte geluk zoek is. Het is een internationale eenheidswereld die via de Amerikaanse droom en Las Vegas heel de wereld geïnfecteerd heeft, van Vlaanderen onder de kerktoren tot het modernistische Japan. Diezelfde lijn wordt doorgetrokken in het recente boek Niet Miss, waarvan tot 26 mei 2013 een tentoonstelling loopt in het Museum Dr. Guislain (Gent). De kitsch en glamour van de missverkiezingen in het ontnuchterende decor van de Vlaamse parochiezalen. Geen verheven onderwerp, maar in de handen van Jimmy Kets wordt de wereld van Iedereen beroemd in de beste traditie van de Amerikaanse documentaire fotografie belicht en vormgegeven. Zowel de flits als de kenmerkende decoupage maken dat er een wat ontluisterend beeld geschapen wordt, dat de glamour van de missverkiezingen tot zijn ware proporties terugbrengt. Jimmy Kets is ook actief als persfotograaf en heeft in opdracht onder meer in Benin, Congo en Indonesië gewerkt. Opvallend mooie, sprekende foto’s van arme plattelandsbewoners die ver staan van Kets’ doorgelichte westerse wereld.

Jimmy Kets (fot.): Niet Miss, Davidsfonds Leuven, 2013, [178] p., ill. ISBN 9789058269447

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri