Poëzie

BOEKEN NR. 5, MEI 2020

Jana Arns, Roel Richelieu Van Londersele (red.): De grote inkijk. 60+1 vooraanstaande Vlaamse dichters kozen hun favoriete gedichten uit eigen werk

door Dirk De Geest

Roel Richelieu Van Londersele en Charles Ducal voeren al enkele jaren de redactie over de website Het gezeefde gedicht, waar aspirant-poëten hun werk kunnen voorleggen voor kritische (maar steevast constructieve) feedback en een eventuele publicatie. In aansluiting op dat succesvolle initiatief is ondertussen ook een reeks gedrukte publicaties gestart. Naast debuutbundels is daarin ook plaats voor een bloemlezing van gevestigde Vlaamse dichters. De grote inkijk verschilt echter van zijn soortgenoten doordat ditmaal niet de samenstellers de keuze van de geselecteerde verzen hebben uitgevoerd, maar dat werkje hebben overgelaten aan de dichters zelf. Die kregen de vraag om uit hun werk vijf gedichten te selecteren, waarvan er uiteindelijk drie in dit boek zijn opgenomen; de uiteindelijke keuze is de verantwoordelijkheid van de twee samenstellers.
 
Het resultaat is, zoals te verwachten viel, een erg heterogeen maar boeiend panorama van wat de Vlaamse poëzie te bieden heeft; de Nederlanders zijn buiten beschouwing gelaten omwille van plaatsgebrek (en allicht ook wel financiële beperkingen). De teksten zijn daarbij chronologisch gerangschikt volgens de geboortedatum van de betreffende dichters, zodat het boek opent met de ouderdomsdekens Hedwig Speliers, Lucienne Stassaert en Roland Jooris, en eindigt met de kersverse geluiden van onder meer Carmien Michels, Charlotte Van den Broeck en Moya de Feyter. Alleen al dat lijstje laat een belangwekkende ‘vervrouwelijking’ zien van de dichtersbent, maar ook een verschuiving van het zorgvuldig geschreven naar het publiek gebrachte gedicht. Het is een lijn die merkwaardig genoeg gepaard lijkt te gaan met een verlies aan cultureel prestige en publieke aandacht, maar tegelijk toont dit boek hoe vitaal uiteenlopende literaire praktijken waren en nog steeds zijn. Een beter visitekaartje voor de poëzie vandaag is nauwelijks denkbaar.
 
Het heeft weinig zin de hele inhoudstafel van De grote inkijk weer te geven. Van de grote namen ontbreken er niet zoveel, al mis ik bijvoorbeeld Leonard Nolens en Dirk van Bastelaere (maar schrijft dit laatste nog wel poëzie?). Omgekeerd is uitgeverij P bijzonder sterk vertegenwoordigd. Het valt op hoe de meeste oudere dichters in hun toch beperkte selectie de evolutie van hun werk laten zien en zo toch een herkenbaar beeld van hun oeuvre tonen. De hoofdmoot van het boek is echter gereserveerd voor jonge(re) talenten, en die zijn hier vrijwel alle vertegenwoordigd. Zij laten een breed spectrum zien. Sommige dichters schrijven verder in de stijl van de neo-avant-garde, met poëzie die sterk gericht is op taal en beelden, waarin het vers een soort van autonome ruimte tot stand brengt die de lezer aan het denken wil zetten. Andere dichters richten zich veel meer op de exploratie van het autobiografische en de wereld, met teksten die vooral gericht zijn op inleving en de ontdekking van wat mensen kan bezielen. Het lijken twee visies op poëzie die onverzoenbaar zijn, maar deze bloemlezing laat voortreffelijk zien hoe beide dimensies frequent samenkomen. Ook bij de zogenoemde podiumdichters is die spanning merkbaar tussen een publieksvriendelijke communicatie enerzijds en de noodzaak om zich literair te laten gelden anderzijds.
 
Lang niet alle gedichten (en dichters) in deze Grote inkijk zijn wat mij betreft even overtuigend, maar dat in zo’n ruime keuze wel wat middelmatig materiaal opduikt, is niet zo verwonderlijk. Hoe dan ook geeft de bloemlezing een mooi beeld van wat er bij dichters leeft. Hopelijk laat ze ook zien dat er bij lezers ook zoveel dynamiek aanwezig is.
 
Jana Arns, Jana, Roel Richelieu Van Londersele (red.): De grote inkijk. 60+1 vooraanstaande Vlaamse dichters kozen hun favoriete gedichten uit eigen werk, De Zeef, Gent 2019, 205 p. ISBN 9789492339898. Distributie Uitgeverij P

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri