Non-fictie

BOEKEN NR. 6, JUNI 2020

Francis Mus: Grondtonen. Als muzikanten schrijvers worden

door Jo Vanderwegen

Grondtonen verzamelt dertig portretten van muzikanten die zich in de loop van hun carrière waagden aan een literaire worp zoals een roman, een theatertekst of een dichtbundel. Samensteller Francis Mus wil naar eigen zeggen nagaan of het hier gaat om toevallige uitstapjes, of om een manifestatie van een dieperliggende ambitie. De dertig artikels die Grondtonen bundelt, zijn daarbij geschreven door verschillende auteurs die bereid waren het werk van één artiest nader onder de loep te nemen. Dat levert alvast een prettige afwisseling op, want alle bijdragen hebben hun eigen invalshoek: hoogleraar Rudi Laermans’ tekst heeft een heel ander karakter dan pakweg de inbreng over John Darnielle, die geschreven lijkt door een gepassioneerde fan (Cin Windey) – en dat is dan in de meest positieve zin van het woord bedoeld.  
 
Een duidelijke foto en een korte vermelding van zowel het belangrijkste muzikale statement als het relevantste literaire werk opent elk hoofdstuk. Erg prettig is ook dat alle muzikanten zonder uitzondering op tien tot elf pagina’s aandacht krijgen, zodat geen enkele schrijver aan de haal gaat met overdreven veel aandacht voor zijn subject. Kortom, de eindredactie van Grondtonen getuigt van veel zorg en strikte discipline.
 
De schrijfstijl is – zoals eerder vermeld – wisselend, maar de kwaliteit van de stukken zonder uitzondering bijzonder hoog. Zo is de tekst over Adamo heel informatief, nuchter en eenvoudig geschreven; de lezer komt bijzonder veel te weten. Het zou zó in een weekendbijlage van een kwaliteitskrant hebben kunnen staan. Het stuk over Leonard Cohen, door samensteller Francis Mus zelf geschreven, is dan weer duidelijk van de hand van iemand die meer vertrouwd is met een academische schrijfstijl.
 
Voor de lezer valt in elk geval veel te ontdekken dankzij de wisselende invalshoeken: zo leert hij bv. over de invloed van het milieu waarin Les Claypool (drijvende kracht achter Primus) opgroeide en vertoefde, het doorwerken van diens achtergrond in zijn artistieke producten, en dergelijke meer. Of wat te denken over de enthousiaste bijdrage van Bart Dreesen, die de lezer kennis laat maken met het werk van de Italiaanse cantautore (singer-songwriter) Fabrizio De Andre en hem aanspoort naar zijn oeuvre op zoek te gaan.
 
Met de keuze als samensteller en niet als unieke auteur op te treden, trekt Francis Mus de kaart van de expertise en de afwisseling. Alle bijdragen getuigen van een speciale belangstelling voor de gevolgde muzikant. Grondtonen mist wel een conclusie en een betere omkadering. Zo richt het boek zich uitsluitend op westerse artiesten uit de tweede helft van de 20ste eeuw in populairdere genres, maar wordt nergens duidelijk gemaakt waarom voor die beperking is gekozen. Ook het belang van sommige artiesten is twijfelachtig: Bruce Dickinson (zanger Iron Maiden) vindt zijn eigen boeken geeneens literatuur en de jeugdgedichtjes van Tupac Shakur zouden zonder diens muzikale carrière wellicht nooit enige belangstelling hebben genoten. Tussen sommige artiesten zijn parallellen te trekken; bij anderen zijn het net de merkwaardige tegenstellingen die opvallen. Met die vaststellingen doet samensteller Francis Mus helaas niets: het trekken van conclusies wordt aan de lezer overgelaten. Maar de lezer die over dit schoonheidsfoutje heen kan zien, wacht een interessante bundel van dertig heel leesbare en verzorgde portretten.
 
Francis Mus: Grondtonen. Als muzikanten schrijvers worden, Het Spectrum, Amsterdam 2020, 384 p. : ill. ISBN 9789000368822. Distributie Lannoo

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri