Nature Writing

Benedict Macdonald: Rebirding

door Kris van Zeghbroeck

De Brit Benedict (Ben) Macdonald (1987) is afkomstig van Bristol, waar hij nog steeds woont, en studeerde aan Christ Church College in Oxford. Van fotograaf evolueerde hij naar de regie van natuurdocumentaires voor televisie (BBC en Netflix). Daarnaast is hij actief als natuurschrijver en natuurbeschermer.

Zijn eerste, visionaire boek, Rebirding (2019), kreeg een brede positieve respons van zowel de populaire als de gespecialiseerde pers. Het werd bekroond met de Richard Jefferies Nature Writing Prize 2020 en de nieuwe Wainwright Prize 2020 for Global Conservation.

De onderitel ‘Rewilding Britain and its Birds’ maakt dat het in principe ook een sterke kandidaat was voor de Wainwright Prize 2020 for UK Nature Writing die sinds dit jaar sterker de kaart van het persoonlijke verhaal trekt, opgehangen aan de Britse natuur.

Intussen schreef Macdonald met Nicholas Gates Orchard: A Year in England’s Eden (2020) en wordt over een jaar het boek Cornerstone (2021) verwacht, waarin de cruciale rol van wildlife in het Britse cultuurlandschap centraal staat.

Met Rebirding ligt de nadruk op ‘rewilding’, waarbij vrijwaring en uitbreiding van natuurgebieden aaneengesloten met groene corridors de basis vormt voor de herintroductie van verdwenen (roof)dieren, insecten en planten. Natuur die zich gaandeweg zelf in stand kan houden door de voedselpiramide te herstellen en de impact van de mens terug te schroeven.

Uitgaande van het feit dat slechts 6 procent van het Verenigd Koninkrijk bebouwd is, ziet Macdonald mogelijkheden om grote gebieden als de uitgestrekte hertenparken van de Schotse hooglanden (twee maal zo groot als Yellowstone Park) en Snowdonia (groter dan de Maasai Mara) te laten verwilderen tot ecosystemen die de biodiversiteit vergroten en via ecotoerisme voor economische groei zorgen.

Benedict Macdonald: Rebirding, Pelagic Publishing, Exeter, 2020, 275 p. : ill. ISBN 9781784271879

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri