Poëzie

BOEKEN NR. 11, DECEMBER 2020

Luuk Gruwez, Thomas Möhlmann (red.): We zouden naar zee gaan. Dichters van wacht.

door Dirk De Geest

2020 is een memorabel jaar, maar het is tegelijk ook een jaar om zo snel mogelijk achter ons te laten en te vergeten. Wat voor velen onmogelijk leek (zeker in het welvarende Westen), heeft ons leven grondig overhoop gehaald: een pandemie, met lockdowns, quarantaine en een storm aan tegenstrijdige mediaberichten tot gevolg. Mensen werden plots teruggeworpen op een ander bestaan, geïsoleerd, met vooral schermen die ons ervan overtuigden dat de buitenwereld nog van tel was.   

Het was een periode van depressies maar ook van bezinning, en het is een periode waarin ook de literatuur andere paden moest bewandelen. Boekpresentaties en publieke voorstellingen op festivals waren uit den boze. In die culturele leegte ontstonden echter andere, veelal kleinschalige initiatieven, vanuit de overtuiging dat literatuur helend kan werken en meer dan ooit noodzakelijk blijft. De vereniging ‘Verb(l)ind’ nam bijvoorbeeld het initiatief tot een poëzietelefoonlijn, waar ‘dichters van wacht’ de traditionele ‘dokters van wacht’ vervingen. Wie belde (tenminste enkele uren per week) kreeg een dichter aan de lijn voor een kort gesprek en een gedicht op maat, als moment van therapie, troost en loutering.  
 
De bloemlezing We zouden naar zee gaan wil van dat succesvolle initiatief een soort equivalent op papier vormen. Samenstellers Luuk Gruwez en Thomas Möhlmann kozen van vijftig collega-dichters een vers dat als een soort van ‘huisapotheek’ kan functioneren. Hun bloemlezing wordt aangevuld met een aantal poëtische cursiefjes van Jelle van Riet, die zowel de quarantaine als het dichtersinitiatief oproept. De bloemlezing zelf is, zoals te verwachten viel, bijzonder divers. Vrijwel alle bekende dichters van vandaag zijn hier vertegenwoordigd, maar ook enkele minder bekende poëten kregen de kans om hun werk voor te stellen. In sommige gevallen betreft het nieuw, nog niet eerder gepubliceerd werk maar vaak is gebruik gemaakt van reeds eerder in boekvorm verschenen gedichten.
 
De thema’s zijn al even verschillend. Heel wat verzen focussen op de intieme ruimte van menselijk contact; vaak zijn ze troostend van toon. Andere gedichten zijn daarentegen veel onheilspellender, en hier en daar komt de lockdown expliciet om de hoek kijken. Op die manier beantwoordt deze keuze geheel aan de verwachtingen van lezers op dit ogenblik: de angst en de dreiging maar tegelijk het heimwee naar een veilig (want onbekommerd) bestaan. Vernieuwend is het allemaal niet, en al evenmin is er sprake van een coherent beeld of een innovatief programma, maar deze bloemlezing bevat wel een aantal voortreffelijke gedichten tegen een gunstige prijs. Een boek dat zich richt tot een breed lezerspubliek, met andere woorden, en een geslaagd cadeau voor de feestdagen.  
 
Luuk Gruwez, Thomas Möhlmann (red.): We zouden naar zee gaan. Dichters van wacht, Poëziecentrum, Gent 2020, 78 p. ISBN 9789056552190 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri