Fotografie

Carl De Keyzer: God Inc I & God Inc II

door Kris van Zeghbroeck

In de zomer van 1990 trok de Belgische fotograaf Carl De Keyzer met een camper door de Verenigde Staten met als enig doel om religieuze groeperingen te fotograferen (God Inc I). De Amerikaanse maatschappij is zo doordrongen van religie (‘In God We Trust’), dat je als uitgesproken atheïst geen kans maakt om een publiek ambt na te jagen. Een voedingsbodem voor een breed scala aan religieuze kerken en sekten die weerwerk bieden aan wetenschap en de deur openzetten voor alternatieve waarheden op basis van geloof als het creationisme.

Dit project zette Carl De Keyzers internationale fotograafcarrière op de rails en verzekerde zijn lidmaatschap van het prestigieuze Magnum Photos. Dertig jaar later trekt De Keyzer opnieuw door de Verenigde Staten om het geloof op beeld vast te leggen (God Inc II). Een inderhaast verknipte onderbroek geldt als mondmasker in Corona-tijden. Er mag dan, sinds begin jaren negentig, een zekere terugval in kerkgangers zijn; de gelovigen zijn jonger en fanatieker geworden. Via digitale media controleren de geloofsgroepen de beeldvorming en schermen ze zich sterker af van de media.

Het terugkeren naar een onderwerp/locatie na verloop van tijd maakt een belangrijk onderdeel uit van de fotografie van De Keyzer. Per definitie in tijd bevroren beelden worden geconfronteerd met een nieuw tijdsegment, met maatschappelijke evolutie of teloorgang. Een proces van fotografische reflectie. In dit geval wordt bovendien de documentaire zwart-witfotografie van dertig jaar geleden naast de hedendaagse marketing getinte kleurenfotografie geplaatst. Dat kadert in De Keyzers filosofie om onderwerpen vanuit een nieuwe invalshoek te bekijken.

De fotoboeken God Inc I & God Inc II werden in keerdruk in één band uitgebracht met telkens meer dan negentig foto's, zodat ze net zo goed apart als in confrontatie met elkaar kunnen bekeken worden. Een essay van filosoof Johan Braeckman zorgt voor de tekstuele doorgronding van het bergrip ‘geloof’. Wie God Inc I (1992) in de kast heeft staan, zal in deze nieuwe uitgave nog een aantal niet eerder gepubliceerde foto's uit die periode ontdekken.

De lang verwachte tentoonstelling God in Amerika, afgelast door Corona, loopt nog tot 28.02.2022 in het prachtige decor van het Geeraard De Duivelsteen (Gent).

Carl De Keyzer: God Inc I & God Inc II, Lannoo, Tielt, 154 & 166 p. : ill., ISBN 9789401470049



Na het passiespel heropgestanden, gekruisigde Jezus loopt een ondergrondse parkeergarage binnen (Tampa, Florida) om in tenue achter het stuur te kruipen voor een ritje van een paar uur naar zijn plaatselijke kerk: 'Do you need a ride?'


deze pagina printen of opslaan



ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri