Misdaad

BOEKEN NR. 3, MAART 2021

Deon Meyer: Donkerdrif

door Jooris van Hulle

Deon Meyer opent zijn nieuwe Bennie Griessel-thriller Donkerdrif in medias in res: samen met zijn vaste kompaan Vaughn Cupido wordt hij opgeroepen voor een overval op een geldtransport. Bij het erop volgende vuurgevecht valt al even de naam van Buddie Ficken, die als een ‘nogal despotische heerser’ de scepter zwaait over het beslaghuis in Silverton, even buiten Tshwane, waar geconfisqueerde wapens worden opgeslagen. Het is de aanzet voor een typische Deon Meyer-thriller: pas aan het slot ervan zal Ficken weer opduiken en zal de ware toedracht van zijn rol duidelijk worden.
  
Bennie en Vaughn staan voor een moeilijke periode in hun leven en in hun loopbaan: wegens eerder gemaakte overtredingen van de politiewetten worden ze van kapitein bij de Valken gedegradeerd tot adjudant-onderofficier en wacht hun een overplaatsing naar Laingsburg, een onooglijk gewest. Dat beiden daarna, zonder dat de ware toedracht van de zaak wordt geëxpliciteerd, naar Stellenbosch worden gestuurd om daar een zaak van vermissing op te lossen, is de aanzet voor een veelgelaagde en bijzonder spannende thriller. De manier waarop Deon Meyer de verschillende lijnen ervan uitzet en die naar elkaar toe weet om te buigen – alles heeft zowat met alles te maken – getuigt weer eens van zijn voldragen vakmanschap.
 
Er is vooreerst de vermissing van de student Callie de Bruin. Wie bij zijn ontvoering betrokken is, waarom hij moet worden vastgehouden en desnoods geëlimineerd, het zijn vragen waarop Griessel en Cupido slechts moeizaam vat op krijgen. Aan dit verhaalgegeven verbindt Meyer dan verder het relaas van en over Sandra Steenberg, die als makelaar in dienst van een zekere Charlie werkt. Ze krijgt een unieke gelegenheid aangereikt om haar persoonlijke financiële problemen op te lossen als ze in contact komt met meester-oplichter Jasper Boonstra, die zijn wijngoed ‘Donkerdrif’ te koop wil zetten.
 
Met oog voor details waar nodig zet Deon Meyer de figuur van de corrupte zakenman Boonstra neer: hoe die zijn zakenimperium via allerhande schijnconstructies op poten heeft gezet en zich nu onaantastbaar waant, hoe hij meent recht te hebben op de vrouwen en die daarna doodleuk dumpt… Dat Deon Meyer beide verhaallijnen afwisselend in kaart brengt, zorgt ervoor dat de spanning blijvend wordt opgevoerd. Donkerdrif is bij dit alles ook een roman waarin de auteur de nodige aandacht besteedt aan de menselijke kant van de zaak: aan de vertwijfeling van Callies moeder, aan Bennie Griessels blijvende pogingen om het contact met zijn zoon te herstellen, Vaughn Cupido die zich afbeult om zijn overgewicht kwijt te raken…
 
Als overkoepelende thematiek in de roman is er de ‘donkere drift’ die mensen ertoe brengt de grenzen van wat wettelijk kan en mag te overschrijden: de hebzucht, zoals reeds aangegeven in het aan Stephen Hawking ontleende motto bij de roman: ‘We dreigen onszelf te vernietigen door onze hebzucht en domheid’. Jasper Boonstra is hier uiteraard het uitvergrote voorbeeld, maar ook bij de andere personages komt het motief duidelijk aan bod, zij het niet steeds vanuit oneerlijke motieven. Onderliggend speelt hier wel altijd op een of andere manier de drang mee om de drukkende last van een verleden van zich af te schudden.

Deon Meyer legt – misschien iets minder nadrukkelijk dan eerder het geval was in zijn romans – de pijnpunten bloot die Zuid-Afrika blijvend in een beknellende greep houden: ‘De corruptie, het plunderen van staatsinstellingen, het gestage ineenstorten van spoor-, water- en elektriciteitsnetwerken en de Nationale Vervolgingsautoriteit maken het risico van de belegging gewoon te groot.’
 
Tot slot nog dit: de roman eindigt met een reuze cliffhanger.
 
Deon Meyer: Donkerdrif, Bruna, Amsterdam 2021, 444 p. ISBN 9789400513020. Vertaling van Donkerdrif door Martine Vosmaer en Karine van Santen. Distributie Standaard Uitgeverij 

deze pagina printen of opslaan



ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri