Poëzie

BOEKEN NR. 9, NOVEMBER 2021

Stefaan Pauwels: Nog iets dat ik weet over jou

door Dirk De Geest

Stefaan Pauwels is een van de dichters die debuteert via ‘De Zeef’, een project van onder meer Charles Ducal en Roel Richelieu van Londersele om dichterlijk talenten te helpen en te coachen bij de realisatie van hun dromen. De populariteit van het initiatief staat buiten kijf, ook in een tijd waar cursussen in creatief en ander schrijven welig bloeien. Recent is De Zeef daarom ook gestart met een poëziereeks waarin debutanten de ruimte krijgen om zichzelf uitvoerig voor te stellen.    

Stefaan Pauwels is vooral een dichter met een eigen toon. Zijn teksten balanceren vaak op de grens van proza en poëzie, om het conservatief te benoemen. De auteur houdt zich niet meteen bezig met de finesses van de stijl op miniformaat, met ritme, klank en enjambementen. Wat hem vooral boeit, is de betekenis van woorden, de functie van herhalingen, het understatement. Het zijn kwaliteiten die in de beste gedichten resulteren in verrassende teksten waar de lezer geboeid de overwegingen van de auteur volgt en toch aan het eind achterblijft met raadsels of een onverwacht inzicht.  
 
In het gedicht met de titel ‘Max Porter’ stelt de auteur zelf: ‘Als ik mezelf maar / genoeg herhaal, / word ik waar.’. Daarmee is de inzet van zijn bundel treffend aangegeven. De dichter gaat op zoek naar een positiebepaling, maar tegelijk is hij niet uitsluitend gericht op zijn privégedachten. Vrijwel alle gedichten vertrekken van een blik op de buitenwereld. Die ontmoetingen, waarnemingen, ervaringen vormen het vertrekpunt voor wat men een gedachtenexperiment zou kunnen noemen: het ik van de dichter begint te associëren, waardoor gedachten en verbeelding door elkaar gaan lopen. Daarbij komt de dichter tot een zekere relativering van zijn bestaan, maar tegelijk dringen zich bij momenten ook gewelddadige fantasieën aan hem op.
 
Net die dubbelheid van rationaliteit en irrationaliteit verleent aan deze gedichten een duidelijke meerwaarde. Voor de lezer is het verontrustend hoe de tekst bijna onopgemerkt (via een detail, een beeld, een ogenschijnlijke herhaling) verglijdt van de realiteit naar de fantasie. Liefde en dood, de eeuwige thema’s van de lyriek, worden zo intens besproken, maar de grenzeloze ernst van dergelijke grote begrippen wordt door de taal zelf gedeeltelijk ondergraven en geïroniseerd. Vooral die toon lijkt mij een verdienste van deze boeiende debuutbundel. Als Pauwels erin slaagt zijn vormconcentratie beter uit te werken wordt zijn volgende bundel allicht nog indringender.  
 
Stefaan Pauwels: Nog iets dat ik weet over jou, De Zeef, Gent 2021. ISBN 9789493138575

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 5, MEI 2023

Bloot verder

Jan Vanriet

De glazen tuin

Tatiana Ţîbuleac

Hoe ik de vissen ontmoette

Ota Pavel

Lege kasten

Maria Judite De Carvalho

Vrijetijdsgedichten

Lamia Makaddam

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 5, MEI 2023

Duizend & ik

Yorick Goldewijk, Yvonne Lacet (ill.)

Kijk dan toch!

Elvis Peeters, Sebastiaan Van Doninck (ill.)

Lieve vriendin

Paul Verrept, Tim Van den Abeele

Mensendieren

Yoko Heiligers

Water is voor vissen

Puck Koper

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri