Poëzie

BOEKEN NR. 9, NOVEMBER 2021

Steven Graauwmans: Wachten op de bijen

door Dirk De Geest

Steven Graauwmans is een dichter van de vervreemding. Dat is in zijn jongste bundel niet anders. De hoofdmoot van die bundel is een reis in Zuid-Amerika. Wie die reis ondernemen, de identiteit van de ‘wij’ waarvan sprake is, blijft onduidelijk, en ook het doel van de lange road trip is niet gegeven. Het draait vooral om het onderweg-zijn, onmiskenbaar ook een beeld voor het doelloze en onoverzichtelijke bestaan. Niet toevallig zijn de motto’s ontleend aan de film Gerry van Gus van Sant, waarin twee vrienden samen reizen en verdwalen (tot de noodlottige afloop toe). De protagonisten hebben ogenschijnlijk hun verleden achter zich gelaten, maar worden tegelijk achtervolgd door hun trauma’s en hun dromen: het lijkt bijgevolg geen toeval dat hun tocht wordt voorgesteld als een ‘reis terug’. 

De fundamentele eenzaamheid en onzekerheid worden gecontrasteerd met de hoogmoedige ambities van de moderne mens, die gelooft in technologie en kennis. In plaats daarvan leidt de tocht tot herinneringen en een onbestemde toekomst, tot allerlei kortstondige associaties. Tegelijk is er echter sprake van een oprecht maatschappelijk engagement, dat zich richt tegen alle vormen van slavernij en onderdrukking, lichamelijk maar ook mentaal, en pleit voor een zo nodig gewelddadige bevrijding. Het maakt deze poëzie kwetsbaar maar meteen ook militant.
 
Op dezelfde manier worden in deze bundel mensen opgeroepen. Ook de intimistische gedichten over moeders, vaders en kinderen zijn allesbehalve naïef-romantisch. De vertrouwdheid wordt doorkruist door beelden die vervreemdend en zelfs beangstigend werken. De tederheid is permanent broos, iets dat als het ware op de wereld veroverd moet worden. In die zin is het mensbeeld van Graauwmans existentialistisch. Dat wordt overtuigend uitgedrukt in een taal die ritmisch vaak gebruik maakt van een soort staccato, maar tegelijk versterkt wordt door beelden en krachtige associaties. Dit is een dichter om verder te blijven volgen.  
 
Steven Graauwmans: Wachten op de bijen, P, Leuven 2021, 48 p. ISBN 9789493138506


deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri