Poëzie

BOEKEN NR. 3, MAART 2022

Dirk Kroon: Na de vogels

door Dirk De Geest

Dirk Kroon bevindt zich als dichter onherroepelijk in de nazomer van het bestaan. Dat bleek al uit Onder de vogels, een bundel waarin de ouderdom de aanzet vormde voor boeiende poëtische beschouwingen. Na de vogels gaat nog een stap verder, want het besef van eindigheid en voorlopigheid wordt steeds prangender.  

Een groot aantal gedichten gaat inderdaad over die naderende grens. De dichter sluit in zekere zin aan bij de eeuwenoude wijsheidsliteratuur; uitgaand van zijn eigen ervaringen formuleert hij algemene inzichten over het verdwijnen van het leven en de manieren waarop dat besef van tijdelijkheid ons dagelijks begeleidt. Die zoektocht resulteert in een lyriek met een sterk beschouwend en abstract karakter, die veel weg heeft van een geconcentreerd aforisme. In die zin is het geen toeval dat Dirk Kroon zich de jongste jaren vooral heeft toegelegd op het schrijven van kwatrijnen. Die gedrongen versvorm (met een omarmend rijm dat de geslotenheid nog extra onderstreept) noopt tot een grote concentratie, zodat de dichter zich beperkt tot de essentie van zijn boodschap.
 
Naast die nogal abstracte verzen zijn er ook gedichten waar de schrijver terugkijkt op het verleden. Niet toevallig gaat hij hier vaker over in een lyrische, meer kleurrijke toon zonder in te boeten aan diepgang. De jeugddromen van eertijds hebben in de loop der jaren veel van hun argeloosheid verloren. In de plaats daarvan is het besef gekomen dat niet alle idealen werden ingelost, dat veel ongezegd en ongedaan is gebleven. Dat geldt trouwens ook voor de liefdesrelatie, waar de passie plaats heeft gemaakt voor een tedere verbondenheid. Meer dan eens is er daarbij spijt om gemiste ontmoetingen of gefaalde gesprekken, tekortkomingen die enkel het onherroepelijk voortschrijden van de tijd extra onderstrepen.
 
De balans van die bezinning op het bestaan is uiteindelijk dubbel. Aan de ene kant is er sprake van loutering en aanvaarding. De mooie herinneringen en de brede scala aan ervaringen en gedachten creëren een soort van geestelijke vrijheid en stoïcijnse onthechting. Aan de andere kant is er ontegensprekelijk ook sprake van spijt en heimwee om wat voorbij is. De grens van het leven wordt ervaren als een breuk en een verlies. Na de vogels is daardoor een bundel met een stevige geestelijke lading, ook al is het woordgebruik soms nogal stroef en leidt de vorm enigszins onder de drang naar inzicht.
 
Dirk Kroon: Na de vogels, Liverse, Dordrecht 2021, 94 p. ISBN 9789492519665

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 8, OKTOBER 2023

Geest komt op

Isabella Hammad

Het voorland

Herman Leenders

Treurwil

Rik van Puymbroeck

Tussen verleden en toekomst. Acht oefeningen in het politieke denken

Hannah Arendt

Valse krengen

Camila Sosa Villada

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 8, OKTOBER 2023

De tuin van mijn Baba

Jordan Scott, Sydney Smith (ill.)

Levi’s nieuwe liedje

Edward van de Vendel, Saskia Halfmouw

Mahmood en de gouden honden

Jan de Leeuw, Noëmi Plateau (ill.)

Over een zombiefilm en gelukkige getallen

Jaco Jacobs

Woorden temmen. Toon de stad

Lies Van Gasse, Laurens Ham (sam.)

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri