Vertaald proza

BOEKEN NR. 6, JUNI 2024

Aischylos: Tragedies

door Dieter Wildemauwe

Milo Rau trok bij NTGent in 2023, na zijn aanstelling als intendant van de Wiener Festwochen, niet zomaar de deur dicht, maar wou afscheid nemen met een zinderend festival: alle Griekse tragedies in de een of de andere vorm opnieuw opvoeren. Soms als optocht, soms als debat of speech en soms in een toneelbewerking, maar altijd met een uitgestoken hand naar het publiek. Vandaar ook het voornemen om uit de traditionele schouwburg te breken en naar verschillende wijken van de stad te trekken.
 
Toegegeven, niet iedereen zal meteen de linkzien tussen Ajax (die in zijn verblindende razernij de verkeerde vijand aanviel) en de rituele terechtstelling van de verbrandingsmotor op het Sint-Baafsplein. Maar weloverwogen kiezen voor de optie waarvan je weet dat ze noodlottig is, blijft natuurlijk wel zeer tragisch. Het is net dat tijdloze aspect dat blijft aanspreken in de Griekse tragedies. Action Zoo Humain brengt Aischylos’ Perzen onder de het motto ‘triomf van de empathie’ en empathie vergde het ongetwijfeld van de Atheners om hun grootse overwinning gepresenteerd te zien vanuit het perspectief van hun verliezende Perzische tegenstander.
 
Er is één groot geluk voor wie nu (opnieuw) belangstelling toont voor deze tragedie in het origineel. De zeven bewaarde stukken van Aischylos zijn nu integraal vertaald. Nog groter wordt dat geluk als je weet dat dat is gebeurd door Patrick Lateur. Hij heeft een indrukwekkende lijst aan bloemlezingen, vertalingen en eigen werk op zijn conto, maar zal bij het grote publiek vooral bekend zijn van zijn Homerosvertalingen. Voor de Ilias kreeg hij zelfs de Vlaamse Cultuurprijs der letteren.
 
Aischylos is niet de meest voor de hand liggende tragicus en Sofokles en Euripides hebben de reputatie toegankelijker en moderner te zijn, met een gevarieerdere plot ook. Hun leeftijdsverschil van slechts een paar decennia lijkt een detail, maar Aischylos werd gevormd vlak voor de sofisten met hun relativisme de gevestigde denkbeelden van de Griekse samenleving uitdaagden. Zijn denken is dus nog het oorspronkelijkste, zeg maar. Maar zelfs dan merk je: hoe verschillend we nu ook zijn van die oude Grieken, we zijn toch hetzelfde.
 
Een archaïsche vertaling doet soms afbreuk aan die identificatie, maar dat euvel is nu dus weggewerkt. Lateur weet goed het evenwicht te bewaren en de eerder plechtige stijl van het Grieks om te zetten in een toch leesbaar Nederlands. Alsof goede wijn nog een krans behoeft, wordt Aischylos en zijn belang voor de literatuur in het begin uitgebreid toegelicht en elke tragedie wordt ook apart ingeleid.
 
Het mag wel duidelijk zijn dat Patrick Lateur hiermee een nieuwe klassieker aan zijn vertalersoeuvre toevoegt, en daar mogen we de goden voor danken.
 
Aischylos: Tragedies, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2024, 478 p. ISBN 9789025314026. Vertaling door Patrick Lateur. Distributie L&M Books


deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri