Vanaf zes jaar

JEUGDBOEKEN NR. 6, JUNI 2024

Catharina Valckx: Het wilde leven van Billy de hamster

door Erick Kila

6+ - In verhalen voor zeer jonge kinderen gebeuren de dingen ‘zomaar’. Er gaan geen voorbeschouwingen of bespiegelingen aan vooraf. Je plonst er gewoon in. Dat het in het leven van ouderen qua belevenissen vaak anders gaat, zal de jeugdige lezer ooit later ervaren, maar in Het wilde leven van Billy de hamster van Catharina Valckx leven de personages uitsluitend en alleen in het moment.
 
Valckx (De Bilt, 1957) had een late roeping als jeugdboekenmaker. Ze was aanvankelijk actief in de beeldende kunsten. Pas vanaf 1993 ging ze prentenboeken publiceren. Er was een natuurlijke aanleiding: zij kwam in contact met de wereld van het kinderboek door de geboorte van haar zoon.
 
De vier gebundelde verhalen over de ondernemende hamster Billy zijn geschikt om voor te lezen en kunnen vanaf niveau groep 4 (7-8 jaar) zelfstandig gelezen worden. Evenals haar Britse collega Jarvis munt Catharina Valckx uit in ‘less is more’. Zij behoort tot het groepje prentenboekenmakers dat in beeld en tekst het knappe van het simpele gestalte geeft. De essentie van een personage en van een belevenis wordt in rake lijnen en dito woorden weergegeven. Maar dan zo dat er iets gevoeligs ontstaat.
 
Hoe kun je als kind bijvoorbeeld meeleven met een worm? Nou, Valckx levert er de juiste ingrediënten voor. In een woestijnachtige omgeving zet zij vooral kleine en onaanzienlijke wezens neer die avonturen beleven, maar tegelijk met elkaar verbonden zijn door iets vertrouwenwekkends. Dat zelfs een worm, dankzij Valckx, een bezielde vorm krijgt is van belang voor het denken van kinderen. Alles, klein en groot, heeft zijn plaats en is van waarde. Het is een wijsheid die in deze tijden niet genoeg benadrukt kan worden.
 
Spannende dingen meemaken in een omgeving die veilig aanvoelt: dat is voor kinderen belangrijk. Zo heeft de vader van Billy een nogal afwijkende pedagogische missie. Hij was in zijn jonge jaren een ‘gevaarlijke boef’ en zou graag zijn zoon de kneepjes van het boevenvak bijbrengen. Billy moet gaan oefenen. Hij krijgt een masker, een hoed en een oud pistool van pa en gaat op pad. Zijn eerste ‘slachtoffer’ is de worm Pierke. ‘POTEN OMHOOG!,’ doet Billy zijn vader na. En dan begint de gein, want de slimme worm reageert met ‘Ik heb geen poten. Sorry.’ Daarmee komt er onmiddellijk een einde aan de dreiging, want Pierkes voor kinderen invoelbare logica werkt letterlijk ontwapenend.
 
Zo gaat het steeds in deze verhalen. Confrontaties tussen de personages, angstigheden en ongerustheden worden in het wereldje van Billy en Pierke als vanzelf soepel opgelost. Natuurlijk met de nodige humor.
 
Leuk is de tekenles die Catharina Valckx aan het eind van de vier verhalen voorschotelt. In twaalf stappen doet zij voor hoe je Billy tekent en inkleurt. Het nodigt uit tot lekker zelf aan de slag gaan. Op de website van Valckx zijn dan ook uit alle delen van de wereld ingezonden Billy’s te zien.
 
Catharina Valckx: Het wilde leven van Billy de hamster, Gottmer, Haarlem 2024, 139 p. ISBN 9789025778736. Distributie L&M Books


deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri