Poëzie

BOEKEN NR. 6, JUNI 2024

Herman de Coninckprijs (red.): 44. De 44 beste gedichten van de Herman de Coninckprijs 2024

door Dirk De Geest

De Herman de Coninckprijs is een van de belangrijkste poëzieprijzen in ons taalgebied. De prijs heeft een groot publiek bereik, met een ondersteuning in de pers en ruime aandacht voor de shortlist van de genomineerden. Dit jaar was de laureaat Robin Block met Handleiding voor Ontheemden. Even belangrijk als die uiteindelijke winnaar is echter de manier waarop de jury en de initiatiefnemers de poëzie als zodanig trachten te promoten. Jaarlijks verschijnt een boekje dat een staalkaart wil bieden van de poëtische oogst. Het is dan ook een must voor al wie op de hoogte wil blijven van wat de poëzie vandaag betekent. De titel verwijst naar de leeftijd die Herman de Coninck had toen hij plots overleed; om dat te herdenken worden telkens net 44 gedichten geselecteerd en gepresenteerd. Dit jaar maken evenveel dichters uit Noord en Zuid hun opwachting.    

Deze selectie laat allereerst zien dat het schrijven van gedichten enorm populair blijft bij auteurs. Zowel debutanten als gevestigde schrijvers leggen zich met veel enthousiasme toe op het schrijven van een genre dat zich toch richt tot een beperkt publiek van literaire fijnproevers. De opgenomen poëzie toont echter hoe eigentijds en hoe belangwekkend dat dichterschap wel kan zijn. De eeuwige lyriek van vroeger heeft resoluut plaats gemaakt voor gedichten die hun tentakels uitsteken naar de wereld en geen enkel probleem uit de weg gaan. De introspectieve gedichten in deze bloemlezing analyseren de problematische status van het ik, geprangd tussen verleden en toekomst maar ook geprangd tussen (gewenste) zelfbeschikking en de opgelegde maatschappelijke en culturele categorieën. Kinderen en partners confronteren het ik met begrenzingen en vervloeiende essenties, en de intimiteit gaat veelal gepaard met een zeker onbehagen. In deze verzameling valt het aantal gedichten op waarin de opeenvolgende generaties met elkaar worden gecontrasteerd: grootouders, ouders en kinderen maken dezelfde gebeurtenissen mee, maar hun reactie is doorgaans fundamenteel verschillend.
 
Die onzekere status van het ik is nog ingrijpender wanneer de gang van zaken in de wereld aan de orde is en de veilige biotoop van de huiselijke omgeving wordt verlaten. De oorlogsgebeurtenissen en de klimaatkwestie zindert mee in heel wat verzen, net zoals de problematische dekolonisatie en de herziening van onze traditionele denkcategorieën. Boeiend is vooral hoe het politieke en het persoonlijke vaak in elkaar overgaan, net omdat die twee niveaus onweerstaanbaar op elkaar inwerken. Op het niveau van de taal laat deze bloemlezing een grote verscheidenheid zien. Opvallend is de neiging om te gaan vertellen: het lyrische gedicht dat streeft naar een momentopname en stilstand lijkt over zijn hoogtepunt, en in plaats daarvan komen brokstukken van verhalen. Die maken het mogelijk om poëzie als geschiedschrijving te beoefenen zonder daarom in te boeten op lyrische kracht en verbeelding. Daarnaast wordt de taal van het gedicht op tal van manieren uitgebreid: door het gebruik van uiteenlopende taalregisters maar ook door elementen uit diverse talen tot een soort van hybride geheel te verwerken.
 
De poëzie leeft in de Lage Landen, en deze bloemlezing (met meer dan drie dozijn dichters) vormt daarvan een krachtig bewijs. Hopelijk vindt dit boekje zijn weg naar tal van lezers die vervolgens ook aan de lectuur van enkele dichtbundels zullen toekomen. Anders betreft het hier niet meer dan een eenmalig (zij het jaarlijks) souvenir.  
 
Herman de Coninckprijs (red.): 44. De 44 beste gedichten van de Herman de Coninckprijs 2024, , Behoud de begeerte/Poëziecentrum, Antwerpen/Gent 2024, 61 p. ISBN 9789056554415

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri