Vertaald proza

BOEKEN NR. 1, SEPTEMBER 2015

David Wagner: Leven

door Stijn De Cauwer

Voordat David Wagner Leven schreef, had hij al naam gemaakt als een van de meest gerespecteerde jonge Duitse schrijvers. Met Leven, waarvoor hij met lof is overladen in de pers en de Leipziger Buchpreis heeft gekregen, heeft hij zijn aangrijpendste boek geschreven. Wagner is geboren met een auto-immuunziekte die zijn lever geleidelijk aantast.Een paar jaar geleden is hij bijna bezweken aan de ziekte en moest hij een levertransplantatie ondergaan. In Leven beschrijft hij deze crisis, waarbij zijn leven steeds aan een zijden draadje hing, en het lange ziekenhuisverblijf dat erop volgde. Het boek bestaat uit 277 korte stukjes, die lezen als compacte, gestileerde miniaturen. Die worden af en toe onderbroken door korte, kurkdroge medische beschrijvingen en passages die als een verhaal in het verhaal in de roman zijn ingebed en die in een ander lettertype zijn gedrukt. Maar wat het meest opvalt is de toon waarin het boek geschreven is. Ondanks de zware thematiek is het volledig vrij van emotionele uitbarstingen en zware pathetiek. Er valt geen greintje sentimentaliteit of zelfmedelijden te bespeuren. Wagner hanteert een soort poëtisch-observerende toon, met korte, heldere zinnen en veel oog voor het vaak absurde en volstrekt ontregelende van zijn situatie. In het ziekenhuis helpt zijn rijke verbeelding hem om met zijn hulpeloosheid om te gaan. Zo verbeeldt hij zich dat hij zich in een ruimteschip bevindt of blik hij terug op zijn leven.
Doordat Wagner ook vaak de levensgeschiedenis van of anekdotes over zijn kamergenoten of familieleden vertelt, overstijgt het boek zijn persoonlijke ziektegeschiedenis. Er kmen thema’s aan bod als de Tweede Wereldoorlog, het leven in Oost-Duitsland, de grote veranderingen in Berlijn f studentenleven in Parijs. Dit is dus ook een boek over opgroeien in Duitsland, over de impact van de grote gebeurtenissen n de Duitse geschiedenis, waarbij Wagners uitgepuurde tijl al deze aspecten op een heel compacte manier och heel sterk kan oproepen. Van David Wagner kan men og grote romans verwachten, als zijn wankele gezondheid het tenminste toelaat.

Amsterdam Atlas Contact Amsterdam, 2014, 267 p. ISBN 9789025442224. Oorspr. titel: Leben 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensiesontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri