Poëzie

BOEKEN NR. 9, OKTOBER 2017

Luis Felipe Fabre: Verdachte omstandigheden

door Dirk De Geest

Uitgeverij Karaat bouwt voort aan een bescheiden, maar boeiend fonds waarin vooral Italiaanse en Latijns-Amerikaanse auteurs een onderkomen hebben gevonden. Zopas verscheen een bundel van de Mexicaanse dichter Luis Felipe Fabre. De bundel oogt in alle opzichten bijzonder eigentijds. Hij bouwt voort op een aantal bekende elementen uit het postmodernisme: de aaneenschakeling van fragmenten, de referenties aan de populaire cultuur, de ironische en soms ronduit theatrale retoriek van het dichterlijke ik, de onverwachte stijlbreuken, de videoclipachtige opbouw van heel wat teksten.

Tegelijk echter wordt dat spel van de taal niet vrijblijvend gehanteerd maar dient het om een kritische kijk op de werkelijkheid tot stand te brengen. Het besef dat een rechtlijnige kritiek niet meer van deze tijd heeft, noodzaakt de dichter ertoe om allerlei groteske en soms fantastische elementen in zijn teksten te integreren. Ook de opbouw van de bundel is in dit opzicht typeren. In plaats van de gebruikelijke indeling in ernstige cycli wordt de lezer meegenomen in een soort van televisieuitzending, beginnend met een paar trailers (aankondigingen van films-in-wording) en eindigend met een heus ‘reclameblok’.

Tussendoor heeft hij kennisgemaakt met een reportage over meisjes, maar ook met beschouwingen over ‘kunstige gebeurtenissen’, evenwel afgewisseld met berichten over een ‘zombiecatastrofe’ en ‘monsters’. Kortom, hoge en lage cultuur worden moeiteloos met elkaar gecombineerd. Van loutere geestdodende ontspanning is evenwel geen sprake. De sensationele film die wordt aangekondigd heeft het over de verdwenen meisjes in Mexico (een gruwelijke realiteit), die reïncarneren tot vampiervleermuizen die zich komen wreken. Verbeelding en werkelijkheid, geruchten, waarheden en ‘andere’ waarheden worden zo openlijk geëtaleerd, als een programma voor wat volgt.

Theatraliteit en kritiek gaan inderdaad hand in hand, ook al lijkt dat paradoxaal genoeg het engagement van de dichter voor een deel te ontwrichten. Het is de typische houding van de getraumatiseerde die afstand wil nemen van wat letterlijk onuitspreekbaar blijft. Geweld is daarom nooit ver weg, zeker niet wanneer de intimiteit dichtbij is. In die zin stelt Fabre een bijzonder kritische, om niet te zeggen kritische diagnose van onze tijd, en dan specifiek van de hedendaagse Mexicaanse maatschappij. Er zijn de gewelddaden van het regime en zijn tegenstrevers, waartegen de overheid machteloos is. Er is de corruptie, de biotechnologie, de klassenstrijd en zoveel meer. Poëzie vermag het dat apocalyptische beeld te tonen, maar tegelijk blijft ze een cruciale stem, in onze cultuur en onze maatschappij. Wie twijfelt aan de levensvatbaarheid van het genre, krijgt hier alvast stevig tegengas.

Luis Felipe Fabre: Verdachte omstandigheden, Karaat, Amsterdam 2017, 73 p. ISBN 9789079770328. Vertaling van Poemas de terror y de misterio door Merijn Verhulst

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri