Non-fictie

BOEKEN NR. 10, NOVEMBER 2018

Remco Breuker: De B.V. Noord-Korea. Een kernmacht in de marge

door Jo Vanderwegen

Met de regelmaat van de klok verschijnt wel eens een boek of bericht over Noord-Korea. Vaak gaat het dan om een verzameling bizarre weetjes over de afgesloten dictatuur of om kleurrijke foto’s van typische massa-evenementen en legerparades. Hoogleraar Koreaanse studies Remco Breuker wil dit patroon doorbreken met zijn boek De B.V. Noord-Korea. Daartoe analyseert hij de politiek-maatschappelijke toestand van Noord-Korea aan de hand van enkele thema’s: de ontwikkeling van het land tot een kernmacht; de continue grove schendingen van de mensenrechten; het totalitaire regime dat als een reuzegroot toneelstuk geregisseerd lijkt en de misdaden van de Koreaanse staat (zoals het faciliteren en zelf actief meewerken in valsmunterij, actieve drugsproductie en dergelijke meer).

Remco Breuker heeft zijn werk laagdrempelig gehouden en bespaart de lezer een lange inleiding in de geschiedenis van het Koreaanse schiereiland. Hij komt meteen ter zake en bespreekt in het eerste hoofdstuk de hedendaagse situatie van het land in internationale context. Daarbij valt op dat De B.V. Noord-Korea duidelijk een boek voor het brede publiek is, wat gezien de schaarste aan effectarme studies over het land alleen maar zeer positief is. Dat daarbij dan voetnoten, een index en zelfs een inhoudsopgave ontbreken, kan men nog aannemen, maar het weglaten van een kaart van Noord-Korea en de andere Aziatische landen in een hoofdstuk dat de internationale situatie schetst, is toch vreemd te noemen. Het mag dan ook duidelijk zijn vanaf de eerste pagina: De B.V. Noord-Korea moet eerder beschouwd worden als een urgent journalistiek stuk met een duidelijke opinie dan als naslagwerk.

Remco Breuker maakt een zeer persoonlijke, aangrijpende en gedurfde analyse van Noord-Korea. Daarbij schuwt de Leidse hoogleraar niet bepaald het risico. Zo klaagt hij de Nederlandse overheid impliciet aan omdat ze toelaat dat verschillende Nederlandse scheepsbouwers in Polen al dan niet bewust gebruikmaken van Noord-Koreaanse dwangarbeid. De hoogleraar suggereert dat de scheepsbouwers eigenlijk zo goed als zeker van deze situatie op de hoogte zijn en stelt ook dat de Nederlandse politiek (o.a. het ministerie van Buitenlandse Zaken) er alles aan doet om deze situatie toe te dekken. Hij laat uitschijnen dat mede door zijn volhardend onderzoek in dit dossier het voor hem nog langer onmogelijk werd om nieuwe subsidies voor meer research naar dit soort misstanden los te krijgen. Ook bij de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung in 2000 plaatst hij veel kanttekeningen. Op zijn minst twijfelt Breuker aan de (ondoordachte) hulp en het overdreven optimistisch wensdenken van de Zuid-Koreaanse president, zodat het Noord-Koreaanse regime onbedoeld gesteund werd en mede hierdoor vandaag nog steeds in het zadel zit.
 
Die brisante en opmerkelijke conclusies niet te na gesproken, laat het redactiewerk van het boek flink te wensen over. Meerdere malen worden er acroniemen of persoonsnamen gehanteerd die pas vele pagina’s later – soms zelfs nooit – verklaard of geplaatst worden. De B.V. Noord-Korea maakt bovendien door vele herhalingen een rommelige indruk. Het ene hoofdstuk krijgt een conclusie; bij andere hoofdstukken ontbreekt een dergelijke structuur. Ook het sterk wisselende taalregister (soms wel heel informeel) en de variërende kwaliteit en lengte van citaten doen af en toe vermoeden dat het boek zijn oorsprong kende als een verzameling lesvoorbereidingen die naar aanleiding van de recente politieke ontwikkelingen omgeturnd zijn tot een boek.
 
Hoe dan ook, De B.V. Noord-Korea is een aanrader voor iedereen die in (internationale) hedendaagse politiek geïnteresseerd is. Met wat meer aandacht voor vormgeving en afwerking had het echter ook een van de betere Nederlandstalige actualiteitsboeken kunnen worden van 2018.
 
Remco Breuker: De B.V. Noord-Korea. Een kernmacht in de marge, Prometheus, Amsterdam 2018, 272 p. ISBN 9789044637311. Distributie Pelckmans Uitgevers 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies



ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri