Nederlands proza

BOEKEN NR. 8, OKTOBER 2021

Eva Coolen: Regeneratie

door Jooris van Hulle

De lijvige roman Regeneratie van Eva Coolen is opgevat als een roadnovel: twee meisjes – de ene heet Ruth en is net achttien geworden, de anoniem blijvende ik-verteller is zeventien – ontvluchten hun woonplaats (enkele details die worden vermeld, laten veronderstellen dat het hier gaat om Lelystad) en gaan op zoek naar een nieuw bestaan. Het nieuwe bestaat er voor de ik in de eerste plaats in eindelijk vrede te nemen met haar lichaam. Als een rode draad loopt door het verhaal haar verlangen ‘iemand’ te worden waar anderen naar opkijken. Plastische chirurgie zou hier een uitweg kunnen bieden, zeker als ze de sterren uit de muziekwereld als voorbeeld neemt. Een ‘regeneratie’ kortom, ‘Wedergeboorte. Vernieuwing. Verjonging. Herschepping. Herleving’. In de elkaar snel opvolgende hoofdstukken, waarin beurtelings wordt gefocust op de autorit die de meisjes maken en – via een reeks flash-backs dan – op hun beider kinder- en jeugdjaren, wordt duidelijk gemaakt wat uiteindelijk voor hen twee overblijft: ‘Laten we  gewoon doorrijden’.  

Voor de ik-verteller speelt bij dit alles in de eerste plaats mee dat ze nooit een echte thuis heeft gehad: de afwezigheid van de vader blijft haar kwellen, haar moeder heeft nauwelijks aandacht voor haar. Psychologisch raakt ze totaal geïsoleerd. Vandaar ook dat ze zich compromisloos overgeeft aan haar vriendin Ruth. Beiden besluiten ze hun job als caissière in een warenhuis op te geven als ze de kans krijgen meer centen bijeen te garen als een gehandicapte man een beroep doet op hun diensten om hem ‘s avonds te helpen bij het eten en hem daarna in bed te helpen. Iets te voorspelbaar in de aanpak – af en toe wordt in de road-deeltjes gealludeerd op een doos die in de wagen staat – introduceert Eva Coolen een thrillerelement in de roman. Dat op het omslag een pistool staat afgebeeld, wijst ook al in die richting.
 
Regeneratie blijft als roman wat steken in de goede bedoelingen. Als roadnovel brengt het geheel te weinig variatie: hoe de meisjes er telkens weer moeten voor zorgen dat ze niet herkend worden, hoe zij leven en overleven op junkfood dat ze gaan halen in de winkels bij de benzinestations, dat Ruth op zeker moment verdwenen lijkt om dan doodleuk weer op te dagen… Veel spannends valt er niet te beleven voor de lezer die ruim 400 pagina’s lang meer van hetzelfde wordt voorgeschoteld. In de manier waarop het verleden en de denk- en gevoelswereld van de meisjes in kaart wordt gebracht, speelt Coolen wel handig in op de jongerencultuur, met verwijzingen naar de rapper Cardi of cultfiguren als Ariana Grande en anderen. Zo’n aanpak geeft toch wat kleur aan het geheel.
 
Eva Coolen: Regeneratie, Das Mag, Amsterdam 2021, 431 p. ISBN 9789493168602

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri