Vanaf negen jaar

Laura Buller: Wat geloof jij?

door Karen Ghonem-Woets

9+ - De informatieve boeken van Dorling Kindersley hebben al enige decennia naam en faam als het gaat om verzorgde informatieve boeken. Wat geloof jij?, dat in 2005 in het Engels verscheen, is een boek op groot formaat met vele kleurenfoto's, korte informatieve teksten, een woordenlijst en een register. De opmaak van de pagina's is speels, met grote en kleine foto's die mensen, rituelen, ceremonies en voorwerpen tonen. Op de foto's zijn vooral kinderen te zien, wat aansluit bij het uitgangspunt, namelijk informatie geven over wereldreligies door de ogen van kinderen. De term ‘overzicht’ in de Nederlandse ondertitel dekt niet echt de lading; in het Engels staat er ‘a celebration of the world's religions’. Celebration past beter bij de uitbundigheid en vrolijkheid die uit het boek en de uitspraken van de kinderen spreekt.
De religies die achtereenvolgens aan bod komen zijn het hindoeïsme, het boeddhisme, het sikhisme, het jodendom, het christendom en de islam. Daarvoor komt kort aan de orde wat je onder geloven kunt verstaan en hoe de wereldreligies over de wereld zijn verspreid als het om aantallen gelovigen gaat. Na de bespreking van de wereldreligies volgen nog enkele andere, oude of nieuwe geloven, zoals het taoïsme en het Bahái-geloof. Voor elke wereldreligie zijn er vijf dubbele pagina's gereserveerd. De eerste spread behandelt de belangrijkste kenmerken van de religie. Daarna komen per dubbele pagina aspecten van het leven van een gelovige aan bod, en dan met name de grote jaarlijkse feesten en persoonlijke feesten zoals een huwelijksceremonie.
De informatie wordt steeds gepresenteerd alsof die uit de mond van een kind komt. Dat zijn vele kinderen per religie, waarbij per spread steeds één kind iets meer uitlegt, en door middel van kleinere foto's en uitspraken ook andere kinderen aan het woord komen. Wat een pluspunt is, is dat de kinderen uit alle delen van de wereld komen, ook per religie. Zo wonen de joodse kinderen onder meer in Frankrijk, de VS, Roemenië, Irak en Jemen. Wat jammer is, is dat de foto's bij de teksten die uit de mond van één kind komen, niet dat kind laten zien, maar allerlei andere kinderen en volwassenen.
Hoewel de informatie begrijpelijk is voor kinderen vanaf een jaar of negen, is Wat geloof jij? wel typisch een boek dat je als volwassene samen met een kind zou bekijken en naar aanleiding waarvan je kunt praten over je eigen geloofsopvattingen, rituelen en feesten en/of meer informatie kunt zoeken over een andere religie. Daarbij moet je er als volwassene rekening mee houden dat niet alle informatie heel genuanceerd is gebracht. Dat kan ook niet anders bij deze aanpak, maar het is wel een aandachtspunt. Om een voorbeeld te geven: er kunnen wel degelijk behoorlijk grote inhoudelijke verschillen zijn tussen de religies die onder het christendom vallen en die verschillen gaan over meer dan ‘andere ideeën over de regels in de kerk’.


Laura Buller, Wat geloof jij?, Lannoo Tielt, 2014, 80 p., ill. € 14,99. ISBN 9789057884320. Vert. van: A faith like mine : a celebration of the world's religions seen through the eyes of children

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswelp 2014

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 7, SEPTEMBER 2023

Het kleinste gemene veelvoud

Pirkko Saisio

Het onvergetelijke jaar van Tomoko

Yoko Ogawa

Klokgelui

Leo Pleysier

palganeem

Lies Van Gasse

Vlucht over de Pyreneeën. Mijn tocht met Walter Benjamin

Lisa Fittko

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 7, SEPTEMBER 2023

Gelukkig en blij. Gedichten

Edward van de Vendel, Martijn van der Linden (ill.)

Hart van staal

Simon Van der Geest, Martijn van der Linden (ill.)

Jona

Anna van Praag

Mevrouw Kiosk

Anete Melece

Zebedeus en het ganzenbord van Wisse

Koos Meinderts, Annette Fienieg (ill.)

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri