Vanaf twaalf jaar

JEUGDBOEKEN NR. 8, SEPTEMBER 2018

Tonke Dragt: De goudsmid en de meesterdief

door Kirstin Vanlierde

12+ - De goudsmid en de meesterdief verscheen eerder onder de titel Verhalen van de tweelingbroers. Het is Dragts debuut uit 1961. Het is een verzameling verhalen die het midden houden tussen een picareske roman, een kinderboek en een sprookjesbundel. Hoofdpersonages Laurenzo en Jiacomo zijn tweelingbroers, onafscheidelijk en niet van elkaar te onderscheiden.

Een aantal van de elementen die Dragts boeken later zulke sterke literatuur zullen maken, worden hier al aangekondigd. De middeleeuwse wereld met zijn donkere burchten, strenge kasteelheren en schone jonkvrouwen, de toon en het verteltempo die van De brief voor de koning zo’n succes maken, zijn ook hier in de kiem aanwezig. Maar de invloeden en inspiratiebronnen zijn diverser.  
 
De schrijfster maakt als het ware een grote collage van sprookjeselementen (tweelingbroers die elk een eigen weg gaan maar elkaar na hun avonturen opnieuw treffen, een koninkrijk dat in twee gespleten wordt door twist en tweedracht), oude volksverhalen (een herberg die door elfen wordt opengehouden) en haar eigen, erg creatieve verbeelding. In haar typische, toegankelijke schrijfstijl breit ze al die elementen naadloos aan elkaar. Of het nu gaat over de meesterproef van Jiacomo, die opgeleid is door een beruchte dief om een zilveren beker te stelen uit de verzameling van een kasteelheer, de manier waarop Laurenzo met een rode roos op zijn tuniek het hart van een meisje weet te winnen, of over de manier waarop de broers in verschillende omstandigheden opkomen voor rechtvaardigheid en het recht van de zwakkere, de mix werkt. De lezer heeft de hele tijd het gevoel dat hij zich zowel in een tijdloos volksverhaal als in een leuk bedacht, nieuw avontuur bevindt.
 
Anderzijds is het wel duidelijk dat ook het vroege werk van een grootheid als Tonke Dragt wat minder sterke passages bevat. Zo hebben haar personages van tijd tot tijd de neiging om iets wat voor de lezer al lang duidelijk is grondig uit te leggen. De psychologische diepgang van de meeste personages is erg beperkt, maar dat vloekt niet met de genres waarop Dragt zich geïnspireerd heeft. Ook in volksverhalen of sprookjes zijn figuren vaak eenzijdig, en de picareske jongeling is eveneens een zeer herkenbaar en bijna stereotiep personage.  
 
Alleen bij de laatste verhalen wringt de stijl wel eens met de inhoud. Dragt heeft er namelijk voor gekozen om de broers langzaamaan te laten opgroeien; het eerste verhaal vertelt over hun schooltijd, later gaat het over hun beroepskeuzes en hun professionele wedervaren. De laatste twee verhalen gaan over hoe eerst Laurenzo en dan Jiacomo verliefd worden en hun echtgenote vinden. Wat in de eerste verhalen over twee jonge schelmen nog werkte (hun zeer impulsieve keuzes, of de vlotte manier waarop andere personages hen hun fratsen en persoonsverwisselingen vergeven, bv.), is een stuk minder geloofwaardig als het gaat over bedrogen schoonvaders of gepasseerde minnaars.  
 
Al met al nog steeds een zeer onderhoudende verhalenbundel.
 
Tonke Dragt: De goudsmid en de meesterdief, Leopold, Amsterdam 2018, 347 p. : ill. ISBN 9789025875244. Distributie Standaard Uitgeverij
 
Ander werk van Tonke Dragt

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri