Peuters en kleuters

JEUGDBOEKEN NR. 8, SEPTEMBER 2019

Jackie Morris, James Mayhew (ill.): Mevrouw Noach

door Jen de Groeve

4+ - Het regende. Het deed niet zomaar een buitje, ‘het was regen die hard viel en snel, die de aarde klappen gaf’. Klappen, zoals in de Bijbelse zondvloed, die God liet ontstaan om de zondige wereld te straffen. Alleen Noach en zijn gezin, en een dierenpaar van elke soort werden gered in de ark die Noach op Gods bevel bouwde.  
 
Hoewel de goddelijke opdracht in dit prentenboek geheel tussen de regels valt, weet meneer Noach wat hem te doen staat. Hij vertoont wel een nogal eigengereid trekje: hij zal van de zondvloed gebruikmaken om van die ‘vreselijke wezens’ af te raken. Hij neemt in zijn ark alleen de dieren mee die hem zinnen. Terwijl ze in de Bijbel volstrekt onzichtbaar blijft, speelt mevrouw Noach hier een opmerkelijke rol. Ze naait voor zichzelf een jurk met veel diepe zakken en terwijl haar man dieren uit alle windstreken verzamelt en in veiligheid brengt, trekt zij naar het Geheimzinnige Woud, ‘want daar had ze nog iets te doen’.
 
Het duurt tot de laatste bladzijde voor je erachter komt wat mevrouw Noach in al haar zakken meevoert naar de schoongewassen, door haar man netjes opgeruimde wereld. Het is aan de lezer zelf om uit te vinden wat die ‘vreselijke wezens’ zijn waar meneer vanaf wil, en die mevrouw zo’n warm hart toedraagt.
 
Dit pittige verhaal van Jackie Morris wil met speelse spot over het mannelijk gezag duidelijk ook volwassen lezers aanspreken. Mevrouw Noach is een sterk karakter, Morris plaatst haar manmoedig met een paraplu tegen het noodweer op de boeg van het schip, terwijl meneer Noach binnen schuilt. Anders dan haar man, handelt zij buiten de schijnwerpers en bereikt haar doel zonder ophef te maken. Hij, zelftevreden en blind voor wat zij doet, ziet niet hoe zijn grote schoonmaak in het water is gevallen.  
 
Morris is behalve schrijfster ook illustrator. Eerder verschenen in het Nederlands van haar het telboek Eén kers en één cheeta, vertaald door Bette Westera (Christofoor 2016) en Ik ben een kat (Christofoor 2012). Recent werd ze bekroond met de Kate Greenaway Medal for children's book illustration 2019 voor het magnifieke The Lost Words: A Spell Book, waarvan in november de Nederlandse vertaling door Bibi Dumon Tak zal verschijnen.
 
In Mevrouw Noach zijn de prenten van James Mayhew, die tot nu toe nog niet zoveel aandacht trok met zijn vrij klassiek illustratiewerk. Maar in dit boek verrast hij met rijk geschakeerde beelden in gemengde techniek. Tekst en prenten zijn zeer mooi in dialoog, zo bijvoorbeeld in de karakterisering van de personages. De manier waarop het woedende water en mevrouw Noachs zwierige kledij gezamenlijk over de bladzijden golven, suggereert dat zij in de stormachtige situatie veel beter in haar element is dan haar man, een statische figuur met iconische trekken. Indrukwekkend is ook de variatie aan regens die Mayhew pagina’s aaneen laat hozen, striemen, druppelen en plenzen. Tot in een sterk emotief contrast opeens de hemel opklaart, kleuren helder en lijnen strak worden.
 
Mevrouw Noach is een knap uitgewerkt, gelaagd prentenboek, dat een leuke draai geeft aan het Bijbelverhaal. Morris’ verhaal is licht melodieus en behoudt de mysterieuze spanning tot op het einde. Mayhew laat zijn prenten mooi dialogeren met de tekst en maakt adequaat gebruik van de open plekken om zijn stempel te drukken. Dit is een uitstekend auteursteam, met andere woorden.
 
Jackie Morris, James Mayhew: Mevrouw Noach, Christofoor, Zeist 2018, 34 p. : ill. ISBN 9789060388457. Vertaling van Mrs Noah’s pockets door Edward Van de Vendel

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri