Adolescenten

JEUGDBOEKEN NR. 8, SEPTEMBER 2019

Shannon Dunlap: Izzy + Tristan

door Charlotte Devlies

15+ - Izzy en Tristan, twee intelligente en ambitieuze tieners, ontmoeten elkaar in Brooklyn. Izzy wil arts worden, dus bij de aanblik van de gewonde Tristan schiet ze meteen te hulp. Ze worden op slag verliefd. Maar, net zoals in het oorspronkelijke verhaal van Tristan en Isolde, wordt hun liefde op de proef gesteld.  
 
Naast de beschrijving van het innemende liefdesverhaal van Izzy en Tristan, sluimert er doorheen de hele roman iets dreigends en onheilspellends. De lezer komt steeds meer tot het besef dat deze herwerking wel eens even tragisch zou kunnen aflopen als het origineel.  
 
‘Pas veel later vroeg ik me af of ze zich onze namen herinnerde, of ze ooit iets hoorde over wat er daarna gebeurde.’  
 
Van de drie vertellers (Tristan, Izzy en Izzy’s vriendin Brianna) spreekt er slechts één in de verleden tijd: Izzy. Zij brengt haar verhaal in retrospect. Op het einde van het boek blijkt dat zij ook de andere twee perspectieven heeft geschreven. Het werkelijke standpunt van Tristan en Brianna blijft dus onbekend voor de lezer.
 
‘Ik herinner me hoe het voor me was om die maanden te leven, en ik stel me voor hoe de wereld er door zijn [Tristans] ogen moet hebben uitgezien, en ook door Brianna’s ogen. Het geeft niet dat de details vast niet allemaal kloppen, het is evengoed allemaal waar.’
 
Dat Izzy haar verhaal neerpent vanuit een psychiatrische instelling en een onbetrouwbare verteller is, maakt haar verhaal niet minder aangrijpend. Het verklaart wel waarom belangrijke thema’s als ongelijkheid, politiegeweld en racisme betrekkelijk weinig aandacht krijgen in haar betoog: het liefdesverhaal staat centraal.
 
Met dit debuut bewijst Dunlap dat de middeleeuwse legende van Tristan en Isolde tot op vandaag herkenbaar is. Ze situeert de personages in het moderne Amerika, met zijn hedendaagse spanningen. De schrijfstijl is vrij eenvoudig , maar overtuigend, de gevoelens van het tienermeisje worden erg geloofwaardig verwoord. De goede karakterisering van de intelligente en ietwat excentrieke hoofdpersonages is bovendien een verademing binnen het genre.
 
Op basis van de cover van Izzy + Tristan zou je een voorspelbaar liefdesverhaal kunnen verwachten, maar dat is niet het geval. Deze roman toont hoe memorabel en bepalend liefde kan zijn.  
 
Shannon Dunlap: Izzy + Tristan, Luitingh-Sijthoff, Amsterdam 2019, 320 p. Vertaling van Izzy + Tristan door Aleid van Eekelen-Benders. ISBN 9789024579488. Distributie VBK België 

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensiesontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri