Vanaf twaalf jaar

JEUGDBOEKEN NR. 10, NOVEMBER 2019

Patricia Forde: De woordsmid

door An-Sofie Bessemans

12+ - Thema’s als verzet en ecologisch bewustzijn zijn gezien de actualiteit weer helemaal aan de orde in de jeugdliteratuur. Ook Patricia Forde zet ze op de agenda. De woordsmid speelt zich af in een wereld na ‘de Smelt’, een natuurramp die de wereld heeft verdeeld en waarna John Noa de kans heeft gezien de macht over te nemen. Technologie die we kennen, lijkt verdwenen, er heerst voedsel- en waterschaarste en de bevolking mag zich nog slechts bedienen van een gelimiteerde lijst aan woorden. Omdat het regime van John Noa slachtoffers maakt, hebben de zogenaamde kunstenaars zich verenigd tot een ondergrondse verzetsgroep.
 
Tegen deze achtergrond maken we kennis met de woordsmid Benjamin en zijn leerling Letta. De twee bevinden zich in een bevoorrechte positie, want ze hebben toegang tot meer dan de 500 woorden waarvan landarbeiders en anderen zich moeten bedienen. Als Benjamin niet meer terugkomt van een expeditie en Letta in aanraking komt met kunstenaars, gaat ze steeds meer twijfelen over goed en fout, en komen ook vraagtekens uit het verleden opduiken…
 
Forde waagt een poging om een het avonturenverhaal dat in de toekomst speelt te vermengen met een aanklacht op de wereld van vandaag. Haar kritische noten over de samenleving, de media, de politiek en ongebreideld consumentisme komen sterk bovendrijven in een voor de rest weinig meeslepend verhaal. Spanning is er wel, en Letta maakt een duidelijke ontwikkeling door, maar haar personage komt niet echt tot leven, terwijl Forde nochtans haar gezichtspunt als voornaamste vertelperspectief heeft gekozen.

Bedoelingen van nevenpersonages zijn vaak slecht uitgewerkt en het einde geeft geen uitsluitsel over een mogelijk vervolg. De link naar het Bijbelverhaal over Noa en de Ark (zoals de gemeenschap van Noa ook in dit boek heet) doet het al geconstrueerde gelaat van het verhaal verder geen goed. Dat alle heil van kunstenaars en muzikanten wordt verwacht, is tot slot ook maar weinig genuanceerd. Interessant is daarentegen wel de rol die Forde voor de taal heeft weggelegd. Dit element zorgt voor ontregeling die wel effect sorteert.
 
Patricia Forde: De woordsmid, Ploegsma, Amsterdam 2019, 328 p. ISBN 9789021678955. Vertaling van The wordsmith door Annelies Jorna. Distributie Standaard Uitgeverij

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 9, OKTOBER 2020

De Ghanese diaspora in het werk van Yaa Gyasi

Ontworteling en identiteit

De opgang

Stefan Hertmans

Het hele leven

Bart Moeyaert, Peter Van den Ende (ill.)

Het huis met de kersenbloesem

Sun-mi Hwang

Het leven speelt met mij

David Grossman

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 9, OKTOBER 2020

De lijst van dingen die niet zullen veranderen

Rebecca Stead

Dier vrienden. Een boek vol beestige duo's

Coco & June

Het geheim van de tuin

Jan Paul Schutten, Joris Bijdendijk, Floor Rieder (ill.)

Over het werk van Joukje Akveld

Speels, scherpzinnig en met heldere inzichten

Stilte heeft een eigen stem

Ruta Sepetys

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri