Vanaf negen jaar

JEUGDBOEKEN NR. 4, APRIL 2022

Karel & Josef Čapek: Pudlenka of… ik had een hond en een kat

door Frauke Pauwels

9+ - Hondenliefhebbers zijn van alle tijden, maar de afgelopen jaren namen opvallend veel mensen voor het eerst een hond in huis: de vertaling van Čapeks Pudlenka of… ik had een hond en een kat komt dus als geroepen. In acht treffende stukken observeert de Tsjechische auteur Karel Čapek zijn honden en katten (die elkaar nagenoeg eindeloos blijven opvolgen), zijn kunstenaarsbroer Josef Čapek en hijzelf zorgen voor sprekende illustraties in cartooneske stijl. Hoewel dit boek uit 1933 destijds verscheen als krantenstukjes die deels onder een rubriek voor kinderen verschenen, is de keuze om het ook nu nog als kinderboek te publiceren (Pudlenka kreeg de NUR-code 270) opvallend – en wellicht te verklaren door de relatie met het eerder vertaalde Dasja, oftewel het leven van een pup dat nadrukkelijker op kinderen is gericht.  

Hoezeer kinderen ook van honden of katten houden, veel van de vergelijkingen en verwijzingen vallen buiten hun leefwereld of te verwachten kennis. Zo beschrijft Čapek hoe zijn hond Minda ‘gebogen en trillend als een onteerde maagd’ bleef staan en ‘haar eerste verwijtende plasje’ liet lopen. Elders kadert hij de voorkeur voor bepaalde hondensoorten in de beeldvorming rond nationaliteiten en rijmt hij dobermanns en herders met ‘een cultus van kracht, uiterlijk vertoon en een soort van imperialisme’. Ook de prachtige, maar vaak wat barokke taal zal voor de meeste hedendaagse jonge lezers een flinke uitdaging vormen. De ‘jeugd’ uit jeugdboek moet hier dus vooral worden begrepen als ondergrens, en het is te hopen dat het boek met deze classificatie niet een heleboel potentiële lezers misloopt.
 
Voor wie houdt van honden én mensen heeft dit ouder werk in de vlotte vertaling van Edgar de Bruin niets aan relevantie en waarde ingeboet. Met humor en scherpte zet Čapek niet alleen de hond, maar bovenal de hondenbezitter te kijk: ‘Als de leiband van de hond in orde is, word je bij het uitlaten door middel van rukjes links of rechts met een of beide handen getraind in touwtrekken, in alpinisme over hopen grind, in draven en hardlopen, waarbij het sterk aankomt op de vorm; je moet namelijk kijken alsof je al deze oefeningen uit eigen beweging maakt.’
 
Wisselend spreekt de schrijver zijn lezers aan – ‘wij mensen’ – of de hond zelf. ‘Kom, laten we liever naar huis gaan.’ Geregeld leeft hij zich uit in lijstjes, die de kracht of de humor van zijn observaties versterken. Elk stuk wordt zo veel meer dan een reeks anekdotes, maar dijt uit tot een beschouwing over de mensheid, meer nog dan over hondenrassen. ‘[Z]oals bekend spelen de kwesties van ras, religie en nationaliteit bij ons mensen een buitengewoon grote rol’, merkt Čapek tussen neus en lippen op wanneer hij een hondententoonstelling beschrijft. Čapeks kennis van honden blijkt erg ruim: wie meer over hondensoorten weten wil, vindt zeker zijn gading. Ook over katten, die in deze bundel wat minder aandacht krijgen, spreekt Čapek met warmte en scherpzinnigheid. Maar bovenal is hier een sterke waarnemer aan het woord, die treffend en speels met taal aan de slag gaat.
 
Met een andere vormgeving – die in mijn ogen niet zo aantrekkelijk is – zou Pudlenka misschien wel het ultieme cadeau voor hondenliefhebbers kunnen zijn. Zoals het er nu ligt, vindt dit werk van Čapek (u misschien bekend van zijn toneelstuk R.U.R., waaraan we de term ‘robot’ hebben te danken) hopelijk zijn weg naar liefhebbers van taal en spitse observaties, ook – of zelfs vooral – als die de kinderleeftijd lang voorbij zijn.
 
Karel & Josef Čapek: Pudlenka of… ik had een hond en een kat, Voetnoot, Amsterdam 2021, 127 p. Vertaling van Pudlenka, aneb měl jsem psa a kočku door Edgar de Bruin. ISBN 9789491738753

deze pagina printen of opslaan

Nieuwe recensies

BOEKEN NR. 5, MEI 2023

Bloot verder

Jan Vanriet

De glazen tuin

Tatiana Ţîbuleac

Hoe ik de vissen ontmoette

Ota Pavel

Lege kasten

Maria Judite De Carvalho

Vrijetijdsgedichten

Lamia Makaddam

naar overzicht

JEUGDBOEKEN NR. 5, MEI 2023

Duizend & ik

Yorick Goldewijk, Yvonne Lacet (ill.)

Kijk dan toch!

Elvis Peeters, Sebastiaan Van Doninck (ill.)

Lieve vriendin

Paul Verrept, Tim Van den Abeele

Mensendieren

Yoko Heiligers

Water is voor vissen

Puck Koper

naar overzicht


ontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri