Ik meld mij af, ik meld mij aan. Gedichten

Philip Huff waagt zich, na een aantal goed onthaalde romans, aan het genre van de poëzie. Ik meld mij aan, ik meld mij af bundelt een aantal gedichten, die vaak zijn opgebouwd uit een aantal genummerde fragmenten. Op die manier ontwikkelt zich een dynamische spanning tussen fragmenten en gehelen, een strategie die het de auteur mogelijk maakt om prozaïsche gedachten en scènes extra poëtisch te laden met betekenis.  

Thematisch vindt de lezer hier de typische thema’s terug uit Huffs romans. Er zijn de herinneringen aan de kindertijd, met een ontwrichte relatie met de ouders. Er is het intense schuldgevoel over het feit dat de jongere broer in de steek is gelaten. Er is de problematische relatie met de geliefde, en er zijn de vele reizen naar het buitenland, van India tot het hoge Noorden. Het universum cirkelt grotendeels rond die aspecten, en in die zin zal deze bundel bij lezers van de romans vooral vertrouwd overkomen. De hoofdpersonages blijven in feite aan zichzelf gelijk, ongeacht de specifieke ruimte waarin ze zich bevinden. Dat decor is weliswaar vaak symbolisch geladen, maar het krijgt doorgaans weinig reliëf waardoor het vooral in functie van de personages blijft staan.
 
Poëtisch gaat het nog steeds vaak om verhalende gedichten, die vrij rechtlijnig zijn opgebouwd. De regels zijn weliswaar verdeeld over de bladzijde, maar in feite maakt Huff slechts spaarzaam gebruik van de specifieke mogelijkheden die de specifieke poëtische typografie kan opleveren. Daartegenover staat een grote gevoeligheid voor pregnante formuleringen, met veel functionele herhalingen en mysterieuze pointes. In die zin hebben de hier opgenomen teksten een zekere meerwaarde, doordat ze de intrige waarop ze gebaseerd zijn tegelijk ook omcirkelen en becommentariëren. De gedachten van het lyrische ik klinken door in wat aan gebeurtenissen wordt opgeroepen, wat de identificatie van de lezer met de verteller vergemakkelijkt. Daartegenover staat ook in sommige opzichten een uitvergroting of een zekere eenzijdigheid die erop gericht is om ervaringen en indrukken verder uit te puren en te isoleren. Die intensiteit is echter lang niet altijd aanwezig, en de manier waarop langere teksten zijn opgebouwd uit een reeks fragmenten kan vaak niet verhelen dat men toch een soort van poëtisch proza leest. Deze bundel is zeker lezenswaardig en vormt een interessante bouwsteen in een bijzonder oeuvre, maar de indruk blijft toch bestaan dat in dit materiaal een betere poëziebundel is blijven steken.  
 
Philip Huff: Ik meld mij af, ik meld mij aan. Gedichten, Prometheus, Amsterdam 2023, 60 p. ISBN 9789044653038. Distributie L&M Books

© 2023 | MappaLibri