En als je dan

Nicole Teunissen presenteert met dit debuut een mooi visitekaartje. De dichteres laat zien wat ze kan, en dat is heel wat. De grootste kwaliteit van de hier verzamelde teksten is ongetwijfeld de rake verbeelding. De dichteres laat heel wat personages de revue passeren, en ze slaagt erin een treffend beeld op te hangen via enkele goedgekozen indrukken of beelden. Dat plastische vermogen is alleszins opmerkelijk, en het resulteert in een aantal fraaie poëtische zinnen. Door dergelijke details wordt in de beste gedichten een hele wereld opgebouwd, die soms kinderlijke trekken aanneemt. Het dichterlijke ik wordt immers vaak verrast door ontmoetingen, gesprekken, herinneringen, en net daarin schuilt de vonk van het ‘andere’. Die verwondering wordt echter niet altijd gehaald. Sommige teksten blijken al bij al nogal banaal, en zeker na enige tijd treedt een gevoel van routine op. In dit opzicht vraagt het universum dat de dichteres in dit debuut neerzet alleszins nog om verdieping en verfijning.
 
Het grootste tekort ligt echter in de vorm van de gedichten. Teunissen aarzelt nog te veel. Aan de ene kant streeft ze naar poëtische woorden en beelden, maar aan de andere kant is haar toon vaak erg prozaïsch. Dat maakt het gedicht bevattelijker voor lezers, maar tegelijk is de meerwaarde van de vorm daardoor nogal eens miniem. In die zin is het geen toeval dat En als je dan meandert tussen gedichten, iets in de buurt van prozagedichten en heuse miniverhaaltjes. Die verhaaltjes bieden Teunissen zelfs het meest ruimte om haar project te realiseren. Hier wordt de dichteres niet gehinderd door de omvang van de tekst of door de noodzaak om regelmatig puntige zinnen te schrijven. Daar staat tegenover dat veel verzen typografisch nogal willekeurig lijken. De afbreking van regels en strofen voegt weinig iets toe aan wat wordt verteld. Zeker in dit opzicht mist de dichteres nog routine.
 
Toch blijft dit een aangenaam debuut, met een aantal boeiende teksten en een eigen stem. Ik ben wel benieuwd naar de manier waarop de auteur haar schrijversloopbaan verder vorm zal geven. Het zou mij persoonlijk niet verbazen als haar volgende boek toch een verhalenbundel blijkt te zijn. Teunissen is in de eerste plaats een verteller, ook als ze gedichten schrijft.
 
Amsterdam :Voetnoot, 2015. ISBN 9789491738234 

© 2022 | MappaLibri