Heerlijke galop

Het debuut van Pieter de Bruijn Kops (op zijn vijfenvijftigste) is alvast een schot in de roos. Het is duidelijk dat hier een dichter aan het woord is die weet waarover hij het heeft. De bundel geeft blijk van een bezonken visie op het leven, maar nog meer van een langdurige verfijnde omgang met het woord en de literatuur. Vaak nemen de gedichten in deze bundel een zekere vanzelfsprekendheid als uitgangspunt. Dat wordt beklemtoond door de routineuze beschrijving van indrukken nog extra te beklemtonen door een assertieve uitspraak of een woord als ‘daadwerkelijk’. Tegelijk wordt de lezer daardoor al argwanend, want het banale krijgt op die momenten zoveel aandacht dat het net weer bijzonder wordt. De realiteit baadt inderdaad in deze bundel vrijwel steeds in een subtiele surreële sfeer, iets wat samenhangt met de enorme zintuiglijke alertheid van de dichter. Hij klampt zich als het ware vast aan indrukken, aan wat een ander nauwelijks zou opvallen. Zo wordt bijvoorbeeld een lange reeks haiku’s opgenomen over het parfum van een vrouw die voorbij wandelt in de avondlijke stad. Dit voorbeeld geeft overigens al aan hoe het De Bruijn Kops niet enkel te doen is om het creëren van een bepaalde (vaak melancholische maar tegelijk ironische) sfeer. De dichter is zich immers maar al te bewust van de literaire traditie waarin hij werkt. Dat leidt hier tot een aantal mooie voorbeelden van wat men constraint writing noemt. Daarbij wordt een nieuw gedicht geschreven op basis van beschikbare recepten en zelfs formules. In Heerlijke galop wordt inderdaad gegaloppeerd met uiteenlopende versvormen en stijlen (van klassiek tot typografisch-innovatief), maar tegelijk gaat de dichter ook ingenieus aan de gang met teksten van anderen. Zo is er een Shakespeareaans sonnet opgenomen dat bestaat uit elementen uit songs van The Beatles en zelfs een sonnet dat integraal bestaat uit tekstelementen uit de openingspagina van een Kuifje-album. Gedichten schrijven is zo evenzeer puzzelen. Voor wie van puzzelen houdt, vallen er trouwens veel meer raadsels op te lossen in deze bundel, aangezien de dichter zich vaak door anderen laat inspireren.


Pieter De Bruijn Kops, Heerlijke galop, Nieuw Amsterdam [Amsterdam], 2014, 63 p., € 17,5. ISBN 9789046816400. Distributie: WPG Uitgevers

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf cop. 2014

© 2022 | MappaLibri