Fijn dat u luistert

Nieuw werk van K. Schippers is altijd een beetje een feest. Sinds zijn legendarische Barbarber-tijd, onderhand meer dan een halve eeuw geleden, is de dichter steevast zijn eigen pad blijven volgen, met speelse gedichten die tegelijk stof te over bieden tot nadenken en herlezen. Sleutelwoorden voor Schippers’ werk – dat behalve poëzie ook proza en creatieve essays omvat – zijn ‘verwondering’ en ‘verbazing’. De dichter laat in zijn verzen zien hoe het ongewone verschijnt als een afwijking op wat wij hadden verwacht. Omgekeerd zal hij ook het routineuze en het banale vervreemden door het in een volstrekt nieuw jasje te steken. Daarbij gedraagt Schippers zich veeleer als een soort van gids en onderwijzer. Hij wijst de lezer op wat die niet heeft opgemerkt, legt geduldig zijn bevindingen en zijn vragen uit. Veel gedichten hebben iets van een experiment of een recept. Ze starten met de ingrediënten: objecten, situaties, waarnemingen. Vervolgens gebeurt er iets met die basiscomponenten: ze verschuiven, bewust of onder invloed van de tijd, en ondergaan daardoor (vaak subtiele) veranderingen, ze verdwijnen of verschijnen…
Even belangrijk als die beschrijvingen is de rol van het waarnemende en vertellende subject; dat wint steeds meer aan belang in Schippers' gedichten. Op die manier ontstaat ook meer ruimte voor relativering en mijmering, niet verwonderlijk bij een dichter die het einde stilaan voelt naderen en steeds meer afscheid moet nemen van dingen en mensen. Die omgang met het vergankelijke wordt echter even mild-relativerend beschreven als de werkelijkheid zelf. Schippers heeft uiteraard een aantal tics. In de loop der jaren zijn nogal wat gedichten al eens eerder geschreven, zij het op een andere manier, wat zijn werk typisch en herkenbaar maakt. Tegelijk echter bevat deze bundel een aantal intiemere, vaak langere gedichten waarin mensen de hoofdfiguur vormen. In die zin blijft hij een dichter naar wie het aangenaam en leerrijk luisteren is.


K. Schippers, Fijn dat u luistert, Querido Amsterdam, 2014, 82 p., € 18,99. ISBN 9789021456072. Distributie: WPG Uitgevers

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2014

© 2022 | MappaLibri